Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken beskriver strukturen hos de trädgårdsföretag som bedriver kommersiell produktion, trädgårdsproduktionen på friland och i växthus samt svampodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om arealen och skördarna av trädgårdsväxter som odlas på friland och i växthus. Förfrågningen görs som en totalundersökning varje år, utom i fråga om växthusens energianvändning och odlingen av ampelväxter, där förfrågningen görs turvis vartannat år.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Trädgårdsstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/puutt/meta_sv.html