Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.4.2018

Yli puolet äänestäjistä äänesti ennakkoon

Korjattu 5.4.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Tilastokeskus julkaisee vuoden 2018 presidentinvaalin I vaalista tietoa äänestäneiden taustoista. Vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäisessä vaalissa Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 69,9 prosenttia. Vaalissa äänesti ennakkoon yli puolet äänestäneistä, 52,5 prosenttia. Äänestysprosentti pieneni edellisen presidentinvaalin I vaalista 2,9 prosenttiyksikköä. Yksityiskohtaista tietoa äänestämisestä ja äänestäneiden taustoista löytyy katsauksesta: Äänestäneet presidentinvaalissa 2018.

Tietoa vaalipäivänä äänestäneistä saatiin 134 kunnasta, joista 79 kunnasta tieto saatiin kaikilta äänestysalueilta. Kaikkiaan tieto saatiin 607 äänestysalueelta Manner-Suomessa. Nämä äänestysalueet kattoivat 38,3 prosenttia vaalissa äänioikeutetuista.

Äänestysprosentti ja ennakkoäänestysprosentti (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) presidentinvaalin I vaalissa 1994–2018

Äänestysprosentti ja ennakkoäänestysprosentti (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) presidentinvaalin I vaalissa 1994–2018

Ennakkoon vaalissa äänesti 1 559 488 Suomessa asuvaa äänioikeutettua, eli 36,7 prosenttia kaikista äänioikeutetuista. Äänioikeutetuista eläkeläisistä äänesti ennakkoon 51,3 prosenttia. Muissa pääasiallisen toiminnan ryhmissä ennakkoon äänestäneiden osuus äänioikeutetuista jäi alle kaikkien ennakkoon äänestäneiden tason. Kaikista ennakkoon äänestäneistä työllisiä oli 44,1 ja eläkeläisiä 43,8 prosenttia.

Ennakkoon äänestäneiden (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) osuus äänioikeutetuista pääasiallisen toiminnan ryhmissä presidentinvaalin I vaalissa 2018, %

Ennakkoon äänestäneiden (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) osuus äänioikeutetuista pääasiallisen toiminnan ryhmissä presidentinvaalin I vaalissa 2018, %

Aktiivisimmat ennakkoäänestäjät koko maassa olivat 74-vuotiaat (59,0 %), suhteellisesti vähiten ennakkoon äänestäneitä oli 18-vuotiaiden joukossa (18,4 %). Niillä äänestysalueilla joilta tieto oli saatavilla, korkein sekä ennakkoon että vaalipäivänä tapahtuneen äänestämisen huomioiva äänestysprosentti oli 70-vuotiailla, 82,3 prosenttia. Alle 90-vuotiaasta väestöstä vastaavasti matalin äänestysprosentti oli 20-vuotiailla, 46,2 prosenttia.

Ennakkoon äänestäneet koko maassa ja kaikki äänestäneet alueilla (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) sukupuolen ja iän mukaan presidentinvaalin I vaalissa 2018, %

Ennakkoon äänestäneet koko maassa ja kaikki äänestäneet alueilla (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) sukupuolen ja iän mukaan presidentinvaalin I vaalissa 2018, %

Tilastokeskuksen vaalitulospalvelut

Tarkemmat vaalitulostiedot löytyvät Tilastokeskuksen PX-Web tietokantapalvelusta.

Vaalikarttapalvelu

Tietokantataulukot


Lähde: Presidentinvaalit 2018, Katsaus äänestämiseen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (564,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Presidentinvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3672. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pvaa/2018/pvaa_2018_2018-04-03_tie_001_fi.html