Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2010

Kubikvolymen för bygglov ökade i januari

I januari 2010 beviljades bygglov för totalt 2,4 miljoner kubikmeter, vilket är 13 procent mer än året innan.

Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader fördubblades från året innan och antalet bostäder som erhållit bygglov var över tre gånger större jämfört med januari året innan. Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader samt offentliga servicebyggnader minskade däremot med drygt en tredjedel från året innan. Också kubikvolymen för lantbruksbyggnader minskade klart.

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Volymen av nybyggnad minskade med drygt 12 procent i januari

I januari 2010 minskade den pågående byggnadsproduktionen med 12,2 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggnader ökade med 9,8 procent från året innan. Inom bostadsbyggande ökade särskilt volymen av flervåningsbostadshus, som steg med en fjärdedel. Den största minskningen fanns inom volymen av kontorsbyggnader, nästan 60 procent från året innan.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade fortfarande kraftigt. Minskningen var 25,8 procent från januari 2009.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633,

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/01/ras_2010_01_2010-03-26_tie_001_sv.html