Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.6.2010

Kubikvolymen för bygglov minskade med 17 procent i april

I april 2010 beviljades bygglov för totalt 3,2 miljoner kubikmeter, vilket är 17 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Ändå ökade kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader med nästan 35 procent och särskilt kubikvolymen för bygglov för fristående småhus gick upp med 56 procent jämfört med april året innan. Också kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader var stigande. I synnerhet kubikvolymen för bygglov för vårdbyggnader ökade till nästan det dubbla. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade däremot med 60 procent från året innan.

I april 2010 beviljades bygglov för 2700 nya bostäder, vilket är drygt en femtedel fler än året innan. Antalet bygglov som beviljats för nya småhusbostäder ökade med nästan 60 procent och också antalet bygglov för rad- och kedjehus gick upp med en fjärdedel jämfört med april året innan. Byggloven för flervåningsbostäder minskade med 8 procent.

Under januari–april minskade byggloven med 6 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader samt för lantbruksbyggnader halverades jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 75 procent

Volymen av nybyggnad ökade med drygt 5 procent i april

I april 2010 ökade den pågående byggnadsproduktionen med 5,5 procent jämfört med året innan..

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Volymen av bostadsbyggnader ökade med 59 procent från året innan. Inom bostadsbyggande ökade särskilt volymen av flervåningsbostadshus, som steg med nästan 71 procent, volymen av rad- och kedjehus, som steg med drygt 63 procent, och volymen av fristående småhus, som steg med drygt 53 procent från året innan.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande sjönk ytterligare. Minskningen var nästan 20 procent från april 2009.

Volymen av industribyggnader minskade mest, med drygt 50 procent. Också inom kontorsbyggnader var minskningen mer än 40 procent från året innan.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/04/ras_2010_04_2010-06-24_tie_001_sv.html