Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.7.2010

Kubikvolymen för bygglov ökade med 12 procent i maj

I maj 2010 beviljades bygglov för totalt 4,3 miljoner kubikmeter, vilket är 12 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 56 procent och särskilt byggloven för rad- och kedjehus tredubblades jämfört med maj året innan. Också kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader och offentliga servicebyggnader var stigande. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade däremot med ungefär 50 procent från året innan.

I maj 2010 beviljades bygglov för 2 960 nya bostäder, vilket är drygt en tredjedel fler än året innan. Antalet bygglov för rad- och kedjehus tredubblades och också byggloven för fristående småhus ökade med 66 procent från året innan. Också byggloven för flervåningsbostäder ökade med 14 procent.

Under januari–maj ökade byggloven för alla byggnader med 7 procent från året innan. Byggloven för bostadsbyggnader ökade med 67 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade med nästan en femtedel jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Volymen inom nybyggnad ökade med drygt 18 procent i maj

I maj 2010 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 18,4 procent jämfört med året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Volymen av bostadsbyggande ökade med 77 procent från året innan. Inom bostadsbyggande fördubblades särskilt volymen för rad- och kedjehusbyggande jämfört med maj året innan. Byggandet av flervåningsbostadshus ökade med nästan 80 procent och volymen av byggande av fristående småhus ökade med drygt 70 procent från året innan.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade ytterligare. Minskningen var nästan 10 procent från maj 2009.

Volymen av industri- och lagerbyggande minskade mest, med drygt 40 procent jämfört med maj förra året. Inom kontorsbyggande var minskningen över 30 procent från året innan.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/05/ras_2010_05_2010-07-30_tie_001_sv.html