Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2010

Kubikvolymen för bygglov ökade med 17 procent i juli

I juli 2010 beviljades bygglov för totalt 1,8 miljoner kubikmeter, vilket är 17 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 22 procent, särskilt byggloven för rad- och kedjehus ökade med 160 procent jämfört med juli året innan. Också kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus ökade med närmare 50 procent. Kubikvolymen för bygglov för industribyggnader och offentliga servicebyggnader nästan fördubblades jämfört med föregående juli. Däremot halverades kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader jämfört med juli året innan.

I juli 2010 beviljades bygglov för 1 536 nya bostäder, vilket är 23 procent fler än året innan. Antalet bygglov för rad- och kedjehus mer än fördubblades och antalet bygglov för flervåningsbostadshus ökade med 14 procent från året innan. Också byggloven för fristående småhus ökade med 10 procent.

Under januari–juli ökade byggloven för alla byggnader med 5 procent från året innan. Byggloven för bostadsbyggnader ökade med 55 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade med 24 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Volymökningen inom nybyggnad 24 procent i juli

I juli 2010 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 24 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med närmare 72 procent från året innan. Den kraftiga ökningen beror på den exceptionellt låga volymen av bostadsbyggande år 2009.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymen av trafikbyggnader visade också en ökning, med närmare 47 procent från året innan.

Annat byggande än bostadsbyggande minskade ytterligare något. Minskningen var 1,6 procent från juli 2009.

Kontorsbyggandet minskade mest, med drygt 30 procent jämfört med juli förra året. Industribyggandet minskade med drygt 25 procent och lagerbyggandet med 24 procent från året innan.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (277,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/07/ras_2010_07_2010-09-24_tie_001_sv.html