Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.10.2010

Kubikvolymen för bygglov ökade med 16 procent i augusti

I augusti 2010 beviljades bygglov för totalt 2,7 miljoner kubikmeter, vilket är 16 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 30 procent jämfört med året innan. Kubikvolymen för bygglov ökade särskilt för flervåningsbostadshus, där ökningen var 40 procent. Motsvarande ökning för fristående småhus var 30 procent. Också kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader ökade med en fjärdedel jämfört med augusti förra året. Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade däremot med omkring en fjärdedel.

I augusti 2010 beviljades bygglov för 2 434 nya bostäder, vilket är en femtedel fler än året innan. Antalet bygglov för fristående småhus ökade med 27 procent och för flervåningsbostadshus med 20 procent.

Under januari–augusti ökade byggloven för alla byggnader med 8 procent från året innan. Byggloven för bostadsbyggnader ökade med 51 procent. Kubikvolymen för offentliga servicebyggnader ökade med 25 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Volymökningen inom nybyggnad närmare 29 procent i augusti

I augusti 2010 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen av den pågående byggnadsproduktionen med 28,7 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade kraftigt, med 65,6 procent från året innan. Den kraftiga ökningen beror i viss mån på den exceptionellt låga volymen av bostadsbyggande år 2009.

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av rad- och kedjehusbyggande att öka kraftigt. Ökningen uppgick i augusti till 138 procent från året innan. Volymen av byggande av flervåningsbostadshus och fristående småhus har också ökat kraftigt sedan de första månaderna av år 2010 jämfört med motsvarande perioder året innan.

Volymen av produktionen av trafikbyggnader visade också en rejäl ökning, med 76 procent från året innan.

Annat byggande än bostadsbyggande har varit nedåtgående sedan hösten 2008. I augusti bröts minskningen och volymen ökade med 5,5 procent från året innan.

Kontorsbyggandet och industribyggandet minskade med över 20 procent jämfört med augusti förra året. Lagerbyggandet minskade med 8 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend¹

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend¹
¹Korrigering 5.11.2010. Kurvorna hade tidigare angetts med fel färger.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (276,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/08/ras_2010_08_2010-10-22_tie_001_sv.html