Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.12.2010

Kubikvolymen för bygglov ökade med 22 procent i oktober

I oktober 2010 beviljades bygglov för totalt 3 miljoner kubikmeter, vilket är 22 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 32 procent i oktober. Den största ökningen, med nästan 87 procent, noterades i kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus. Kubikvolymen för bygglov för radhus ökade med över en fjärdedel.

I oktober 2010 beviljades bygglov för 2 810 nya bostäder, vilket är en över en fjärdedel fler än året innan. Antalet bygglov för rad- och kedjehus ökade med 40 procent och för flervåningsbostadshus med 44 procent.

Under januari–oktober ökade kubikvolymen för bygglov för alla byggnader med 7 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med nästan 38 procent och för offentliga servicebyggnader med 17 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade däremot med nästan 18 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Volymökningen inom nybyggnad 31 procent i oktober

I oktober 2010 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen av den pågående byggnadsproduktionen med 31,1 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med närmare 58 procent från året innan. Den kraftiga ökningen beror på den exceptionellt låga volymen av bostadsbyggande år 2009.

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av rad- och kedjehusbyggande att öka kraftigt. Också volymen av byggande av flervåningsbostadshus och fristående småhus har stigit rejält under innevarande år. Volymen av annat än bostadsbyggande ökade med närmare 11 procent från oktober 2009.

Mest minskade volymen av industribyggande, med nästan 12 procent, samt kontorsbyggande, med nästan 10 procent jämfört med oktober året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/10/ras_2010_10_2010-12-23_tie_001_sv.html