Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2011

Kubikvolymen för bygglov ökade med över 21 procent i november

I november 2010 beviljades bygglov för totalt 3,2 miljoner kubikmeter, vilket är 21,4 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade i november med 26 procent. Den största ökningen, 50 procent, noterades i kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus. Kubikvolymen för bygglov för radhus minskade för sin del med över 12 procent.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader som minskat sedan slutet av sommaren började nu öka, mätt med volym. I november ökade kubikvolymen för bygglov med nästan 87 procent från motsvarande period året innan. Nästän hela ökningen beror på ett enskilt affärscentrumsprojekt.

I november 2010 beviljades bygglov för 2 710 nya bostäder, vilket är över en femtedel fler än året innan. Byggloven för flervåningsbostadshus ökade med nästan en tredjedel. Antalet bygglov för radhus minskade med nästan 15 procent.

Under januari–november 2010 ökade kubikvolymen för bygglov för alla byggnader med 6 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med nästan 35 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade däremot med 11 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Volymökningen inom nybyggnad 30 procent i november

I november 2010 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen av den pågående byggnadsproduktionen, med 29,7 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med 47,5 procent. Den kraftiga ökningen beror på den exceptionellt låga volymen av bostadsbyggande år 2009.

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av rad- och kedjehusbyggande att öka kraftigt. Den mer än fördubblades från året innan. Också volymen av byggande av flervåningsbostadshus och fristående småhus har stigit rejält under innevarande år. Volymerna av annat än bostadsbyggande och affärs- och kontorsbyggande ökade med 15 procent. Också inom lagerbyggande var volymökningen nästan16 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/11/ras_2010_11_2011-01-28_tie_001_sv.html