Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat 5 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä

Myönnetyt rakennusluvat

Vuonna 2010 myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärät kasvoivat prosentilla vuodesta 2009. Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla rakennuslupien määrä kasvoi hieman. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä oli 30 prosentin kasvussa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan ennakollisiin tietoihin verrattuna. Toisella neljänneksellä eniten kasvoivat liike- ja toimistorakennusten ja teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutioiden määrät. Asuinrakennusten lupien kuutiomäärä kasvoi myös neljänneksen vuoden takaisesta. Rivi- ja ketjutalojen lupakuutioiden määrät kasvoivat runsaat 60 prosenttia ja kerrostalojenkin noin 50 prosenttia. Julkisten palvelurakennusten ja maatalousrakennusten lupakuutioiden määrät laskivat.

Aloitetut rakennuskohteet

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä käynnistettiin uudisrakennustöitä lähes 15 miljoonan kuution edestä. Aloitusten kuutiomäärät kasvoivat 5 prosenttia. Eniten kasvoivat liike- ja toimistorakennusten aloitukset, noin 40 prosenttia. Asuinrakennusten uudisrakennustöitä käynnistettiin 5 miljoonan kuution edestä ja kasvua oli edellisestä vuodesta 7 prosenttia.

Aloituskuutioiden määrä kävi vuoden 2009 alkupuoliskolla pohjalukemissa. Asuinrakennusten aloitukset alkoivat kasvaa vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla. Erityisesti asuinkerrostalojen aloituskuutiomäärä kolminkertaistui vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2010 rakennuksia aloitettiin 38 miljoonan kuution edestä, mikä oli viidenneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Asuinrakennusten aloituskuutioiden määrä kasvoi vuonna 2010 lähes 50 prosenttia. Erityisesti asuinkerrostalojen ja rivi- ja ketjutalojen aloituskuutiomäärät kasvoivat voimakkaasti. Erityisesti vuokratalojen rakentaminen kiihdytti aloituksia.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Vuonna 2010 valmistuneiden rakennusten kuutiomäärät laskivat noin kolmanneksella huippuvuoden 2008 luvuista. Valmistuneiden rakennusten kuutiomäärä laski aina vuoden 2010 kolmannelle neljännekselle.

Vuoden 2010 aloituskuutiomäärän merkittävä kasvu heijastuu alkuvuoden 2011 valmistuneiden rakennusten kuutiomäärään. Ensimmäisellä neljänneksellä valmistuneiden rakennusten tilavuus kasvoi neljänneksen edellisen vuoden vastaavaan tietoon verrattuna. Toisella neljänneksellä kasvu jatkui, ollen jälleen neljänneksen suurempi. Valmistuneiden julkisten palvelurakennusten ja teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärät kaksinkertaistuivat vuoden takaisiin ennakkotietoihin verrattuna. Myös asuinrakennusten aloitusten vuoden 2010 alun voimakas kasvu näkyi asuinrakennusten valmistumisissa. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä asuinrakennusten kuutioita valmistui kolmanneksen enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennusten ja maatalousrakennusten kuutiomäärät laskivat toisella neljänneksellä.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, miljoonaa kuutiota

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, miljoonaa kuutiota

Vuonna 2010 valmistui lopullisten tietojen mukaan 25 894 uutta asuntoa. Tämä on 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla valmistuneiden asuntojen määrät laskivat. Tuolloin valmistui 11 319 uutta asuntoa, mikä oli 11 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä asuntoja valmistui 6 423 kappaletta, mikä oli jo runsaan kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä asuntoja valmistui 8 152 kappaletta ja kasvu edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen oli 71 prosenttia. Valmistuneiden asuntojen määrät jatkoivat kasvua vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tuolloin valmistui ennakkotietojen mukaan 16 439 uutta asuntoa, mikä oli noin 50 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä asuntoja valmistui 9 142 kappaletta. Kasvuksi edelliseen vuoteen verrattuna saatiin 42 prosenttia. Asuinkerrostalojen asuntoja valmistui 4 272 kappaletta, mikä on runsaat 50 prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä.


Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. kesäkuu 2011, 1. Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat 5 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2011/06/ras_2011_06_2011-08-30_kat_001_fi.html