Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.8.2011

Kubikvolymen för bygglov ökade med närmare 30 procent under andra kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för nästan 15 miljoner kubikmeter under andra kvartalet år 2011, vilket är 29,8 procent mer än för ett år sedan. Mest ökade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader. För bostadsbyggnader ökade kubikvolymen för bygglov med omkring en fjärdedel.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov ökade med nästan 66 procent i juni

I juni 2011 beviljades bygglov för totalt 6,4 miljoner kubikmeter, vilket är 65,8 procent mer än året innan. Mest beviljades bygglov i huvudstadsregionen och i Norra Savolax. I huvudstadsregionen gällde ökningen av kubikvolymen ett enskilt kraftverk samt bostadsobjekt och i Norra Savolax affärscentra. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Mest ökade kubikvolymen för bygglov inom industri- och lagerbyggnader. Kubikvolymen för bygglov för industribyggnader mer än fördubblades, medan den för lagerbyggnader ökade med nästan 1,5 gånger. Också kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader visade en rejäl ökning, byggloven för affärsbyggnader mer än tredubblades.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade i juni med 34,5 procent. Den största ökningen visade kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus, som fördubblades. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade med över en femtedel. Kubikvolymen för byggloven för fristående småhus gick upp med ungefär 7 procent.

I juni 2011 beviljades bygglov för 4 664 nya bostäder, vilket är 47,5 procent fler än året innan. Antalet bygglov för flervåningsbostadshus ökade med över 89 procent och antalet för rad- och kedjehus med nästan 34 procent. Antalet bygglov för bostäder i fristående småhus steg med omkring 7 procent.

Volymökningen inom nybyggnad nästan 8 procent i juni

I juni 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 7,9 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade med 12,5 procent från året innan.

Inom bostadsbyggande visade särskilt volymen av byggande av flervåningsbostadshus en fortsatt stark ökning. Också volymen av byggande av rad- och kedjehus och av fristående småhus har stigit under året. Volymen av byggande av flervåningsbostadshus ökade i juni med 30,9 procent, rad- och kedjehus med 7,2 procent och fristående småhus med 4,2 procent.

Volymen av industri- och lagerbyggande ökade mest, med 20,3 procent från året innan. Volymen av industribyggande ökade med 23,8 procent och volymen av lagerbyggande med 13 procent från juni 2010.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade i juni med 3,8 procent.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (354,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/06/ras_2011_06_2011-08-30_tie_001_sv.html