Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2012

Kubikvolymen för bygglov minskade med drygt 19 procent i november

I november 2011 beviljades bygglov för totalt omkring 2,6 miljoner kubikmeter, vilket är 19,4 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 20 procent från året innan. Av de olika hustyperna ökade bara kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med drygt 19 procent från november 2010.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade med nästan 70 procent jämfört med motsvarande period året innan. Minskningen förklaras nästan helt av det stora enskilda byggprojekt för vilket bygglov beviljades i november 2010.

Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader och för affärs- och kontorsbyggnader ökade för sin del jämfört med året innan.

I november 2011 beviljades bygglov för 1 986 bostäder, vilket är 27 procent färre än året innan.

Volymökningen inom nybyggnad nästan 3 procent i november

I november 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen, med 2,8 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande var på nästan samma nivå som året innan.

Ökningen av volymen av bostadsbyggande har avtagit sedan i fjol våras. I november var ökningen 0,6 procent från året innan. Volymen av flervåningsbostadshus ökade med 11,3 procent och rad- och kedjehus med 11,4 procent. Däremot minskade volymen av byggande av fristående småhus med 4,7 procent från året innan.

Volymen av industri- och lagerbyggande ökade mest, med 28,6 procent. Volymen av industribyggande ökade med nästan 18,3 procent och volymen av lagerbyggande med 48,6 procent från november 2010.

Volymen av offentliga servicebyggnader minskade i november med 12,9 procent. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader ökade med 2,9 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 5 procent från år 2010.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/11/ras_2011_11_2012-01-27_tie_001_sv.html