Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.3.2012

Kubikvolymen för bygglov minskade med drygt 25 procent i januari

I januari 2012 beviljades bygglov för totalt omkring 1,5 miljoner kubikmeter, vilket är 25,4 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 5 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 6 procent och för flervåningsbostadshus med 14 procent. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade däremot med 42 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med drygt 34 procent från januari 2011.

Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade mest, med 62 procent. Minskningen i kubikvolymen för bygglov i januari 2012 förklaras delvis av två till volymen stora lagerbyggnadsprojekt, som beviljats bygglov i januari 2011.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader samt offentliga servicebyggnader minskade från året innan.

I januari 2012 beviljades bygglov för 1 409 bostäder, vilket är 11 procent färre än året innan.

Volymen av nybyggande ökade med en procent i januari

I januari 2012 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 1,1 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade med 1,3 procent från januari 2011.

Volymen av bostadsbyggande har vänt nedåt sedan hösten förra året. Volymen av byggande av fristående småhus har minskat sedan våren 2011. I januari minskade volymen av byggande av fristående småhus med 6,1 procent från året innan. Volymen av flervåningsbostadshus ökade samtidigt med 5,1 procent och rad- och kedjehus med 11,4 procent.

Volymen av industri- och lagerbyggande ökade med 10,6 procent. Volymen av industribyggande ökade med 7,5 procent och volymen av lagerbyggande med 15,5 procent från januari 2011.

Volymen av affärs- och kontorsbyggnader ökade med 4,5 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 3,5 procent från år 2011.

Volymen av offentliga servicebyggnader minskade i januari med 11,4 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (281,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/01/ras_2012_01_2012-03-23_tie_001_sv.html