Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2012

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 27 procent under första kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 6,5 miljoner kubikmeter under januari–mars 2012, vilket är 27,1 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 18,5 procent jämfört med året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov minskade med nästan 24 procent i mars

I mars 2012 beviljades bygglov för totalt 2,7 miljoner kubikmeter, vilket är 23,9 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i mars med 30,2 procent. Mest minskade kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus, med 57,7 procent. Kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus sjönk med 42,4 procent och kubikvolymen för bygglov för fristående småhus med 13,2 procent.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade i mars med 20,5 procent jämfört med året innan.

Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader minskade med 32,3 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade med 15,7 procent.

I mars 2012 beviljades bygglov för 2 438 bostäder, vilket är en fjärdedel färre än året innan. Särskilt antalet bygglov för bostäder i rad- och kedjehus samt flervåningsbostadshus minskade rejält.

Volymen inom nybyggnad minskade med 3 procent i mars

I mars 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 3,1 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade med 5,3 procent från mars 2011.

Volymen av bostadsbyggande har minskat sedan hösten år 2011. Volymen av byggande av fristående småhus har minskat redan sedan våren förra året. I mars minskade volymen av byggande av fristående småhus med 8,2 procent från året innan. Volymen av flervåningsbostadshus minskade samtidigt med 1,4 procent och volymen av rad- och kedjehus med 2,5 procent. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade med en procent.

Volymen av industri- och lagerbyggande minskade med en procent och volymen av affärs- och kontorsbyggande med 1,9 procent från året innan.

I mars minskade volymen av offentliga servicebyggnader mest, med 11,6 procent jämfört med året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (350,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/03/ras_2012_03_2012-05-31_tie_001_sv.html