Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.10.2012

Kubikvolymen för bygglov minskade i augusti med nästan 20 procent från året innan

I augusti 2012 beviljades bygglov för totalt 2,6 miljoner kubikmeter, vilket är 19,6 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

I augusti ökade kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader något, med 0,3 procent. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade rejält, med nästan 50 procent, från året innan. Däremot minskade kubikvolymen för bygglov både för fristående småhus och för flervåningsbostadshus.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade i augusti med 29,2 procent jämfört med året innan.

I augusti minskade kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader betydligt från året innan, med 53,8 procent. Minskningen förklaras i huvudsak av några stora lagerbyggnadsprojekt, som beviljats bygglov i augusti 2011. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade med 38,1 procent från året innan.

Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader låg på samma nivå som året innan.

I augusti 2012 beviljades bygglov för 2 721 bostäder, vilket är 1,4 procent färre än året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade i augusti med 10 procent jämfört med året innan

I augusti 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 10,3 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade med 8,8 procent från augusti 2011. Volymen minskade i alla hustyper: fristående småhus med 11,2 procent, rad- och kedjehus med 5,4 procent och flervåningsbostadshus med 4,9 procent.

I augusti minskade volymen av industri- och lagerbyggande mest, med 28,8 procent från året innan. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader minskade med 11,6 procent. Volymen av offentliga servicebyggnader ökade för sin del med 4,2 procent.

Volymen av annat än bostadsbyggande minskade med 11,7 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/08/ras_2012_08_2012-10-23_tie_001_sv.html