Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Uudisrakentamisessa tapahtui käänne parempaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana uudisrakentamisessa tapahtui käänne parempaan suuntaan. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärien alkuvuoden lasku kääntyi kasvuksi vuoden lopussa. Rakennushankkeiden aloituksissa ja valmistumisissa ei ole vielä näkyvissä käännettä parempaan suuntaan.

Asuinrakentaminen näyttää elpyneen maltillisesti edellisvuodesta. Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupakuutioiden supistuminen hidastui selvästi ja asuinrakennuksia valmistui enemmän kuin vuotta aiempana vertailuajankohtana. Kuitenkin asuinrakennusten aloituskuutiot vähenivät edelleen viimeisen neljänneksen aikana.

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnettyjen rakennuslupien avulla tarkasteltuna vuoden 2013 viimeinen neljännes antaa viitteitä uudisrakentamisen piristymisestä. Myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrän lasku tasaantui vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kääntyi jopa hienoiseksi kasvuksi. Lupakuutioita myönnettiin viimeisen neljänneksen aikana yli kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä. Voimakkaaseen kasvuun vaikuttaa joulukuussa myönnettyjen rakennuslupakuutioiden poikkeuksellisen suuri määrä. Joulukuussa rakennuslupia myönnettiin kolmelle miljoonalle kuutiometrille kun edellisen kerran vastaavaan määrään on ylletty vuoden 2009 joulukuussa.

Myönnettyjen rakennuslupien suotuisa kehitys näkyy asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupakuutioiden laskun hidastumisena alkuvuodesta. Kun vielä heinä-syyskuussa asuinrakentamiseen myönnettyjen lupakuutioiden määrä oli lähes 26 prosenttia laskussa, loka-joulukuussa lasku hidastui alle yhdeksään prosenttiin. Suotuisinta kehitys oli kerrostalorakentamisessa. Asuinkerrostaloille myönnettyjen lupakuutioiden kehitys kääntyi viimeisellä neljänneksellä maltilliseen kasvuun.

Muu kuin asuinrakentaminen on vilkastunut selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnettyjen lupakuutioiden määrä on kasvanut voimakkaimmin. Viimeisen neljänneksen aikana niiden määrä kasvoi yli viidenneksen vuodentakaisesta. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä kasvoi kolmanneksen ja julkisille palvelurakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä kasvoi sekin yli 12 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Voimakkainta kasvu oli liikenteen rakennuksille myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrässä.

Aloitetut rakennuskohteet

Aloitettujen asuntojen kuutiomäärä on ollut laskussa vuoden 2011 lopusta, eikä käännettä ole vielä havaittavissa sillä luvanvaraisia rakennushankkeita käynnistettiin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 6 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on lähes kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin.

Kuutioilla mitattuna asuntorakentamisen lasku hidastui hieman loppuvuonna. Asuinrakennuksia aloitettiin reilu 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja aloitettujen asuntojen kappalemäärä oli noin 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Muiden kuin asuinrakennusten uudisrakennustöiden kehitys oli vuoden viimeisellä neljänneksellä edelleen laskussa. Muihin kuin asuinrakennuksiin kohdistuneet uudisrakennustyöt laskivat viimeisellä neljänneksellä viisi prosenttia vuoden takaisesta.

Huono taloustilanne ja vapaa toimitilakapasiteetti näkyy liike- ja toimistorakentamisen voimakkaana laskuna. Liike- ja toimistorakennuksia aloitettiin viimeisen neljänneksen aikana lähes puolet vähemmän kuin edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tarkasteltaessa aloitettuja lupakuutioita, voimakkaimmin laski toimistorakennusten aloitukset, jotka vähenivät 60 prosenttia.

Teollisuus- ja varastorakennuksia aloitettiin edelleen vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vähemmän kuin edellisvuonna, kun taas julkisia palvelurakennuksia aloitettiin selvästi enemmän kuin edellisvuonna, kasvu oli 35 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tilavuudella mitattuna julkisista palvelurakennuksista voimakkaimmin kasvanut luokka oli opetusrakennukset.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Uudisrakennushankkeita valmistui vuoden 2013 loka-joulukuun aikana 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta valmistuneiden asuinrakennusten lasku taittui ja viimeisen neljänneksen aikana valmistui asuinrakennuskuutioita vajaat kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Uudisrakennuksia valmistui kaikkiaan 10 miljoonan kuutiometrin edestä. Asuinrakennuksia tästä oli 3,3 miljoonaa kuutiometriä.

Muita kuin asuinrakennuksia valmistui vuoden viimeisen neljänneksen aikana viidennes vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Asuinrakennusten lisäksi vain maatalousrakennuksia valmistui edellisvuotta enemmän.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. joulukuu 2013, 1. Uudisrakentamisessa tapahtui käänne parempaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2013/12/ras_2013_12_2014-02-26_kat_001_fi.html