Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Uudisrakentamisessa heikko suhdannetilanne

Tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan viime vuonna uudisrakentamisessa jatkui heikko suhdannetilanne. Vuonna 2013 myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä laski lähes kolme prosenttia ja rakennushankkeiden aloitukset lähes seitsemän prosenttia. Myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennusten kuutiomäärien lasku ei ollut enää yhtä rajua kuin edellisenä vuonna, tosin EK:n julkaisemat rakentamisen luottamus- ja suhdannebarometrit, jotka kuvaavat vuoden 2014 huhtikuun tilannetta ovat edelleen heikkoja, tilaukset ovat normaalia pienemmät ja henkilöstön odotetaan supistuvan rakennusalalla.

Myönnetyt rakennusluvat

Vaikka rakentamisen heikko suhdannetilanne jatkuu, myönnettyjen rakennuslupien perusteella rakentamisen pahin alamäki näyttää taittuneen. Vuonna 2013 uudisrakennustöille myönnettiin rakennuslupa noin 37 miljoonalle kuutiometrille, mikä on kaksi ja puoli prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrän lasku tasaantui vuoden loppua kohden ja kääntyi jopa kasvuun viimeisellä neljänneksellä. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen ennakkotietojen perusteella kasvu jatkui neljän prosentin vauhtia.

Asuinrakentaminen ei näytä houkuttelevan rakentajia, sillä asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä supistui viime vuonna kaikista rakennustyypeistä eniten, melkein 20 prosenttia vuodesta 2012. Ennakkotietojen perusteella näyttää kuitenkin käänne parempaan olevan käsillä, sillä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä on kääntynyt kasvuun. Kasvun taustalla ovat varsinkin pääkaupunkiseudulle kohdistuvat suuret kerrostalohankkeet, joille on myönnetty rakennuslupa vuoden alussa. Myönnetyt rakennusluvat eivät kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että hankkeet aloitettaisiin lähikuukausina.

Muu kuin asuinrakentaminen piristyi hieman vuonna 2013. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen myönnettyjen rakennuslupakuutioiden kehitys kääntyi positiiviseksi ja kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä yli viidentoista prosentin kasvuun. Heikon talouskehityksen ja säästökuurien seurauksena vapaiden toimistotilojen määrä näkyy toimistorakennuksille myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrän supistumisena. Toimistorakennuksille haettiin viime vuonna yli puolet vähemmän rakennuslupia kuutiometreissä mitattuna kuin edellisvuonna 2012. Voimakkainta kasvu oli maatalousrakennuksille myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrässä.

Aloitetut rakennuskohteet

Aloitettujen rakennusten kuutiomäärä on ollut laskussa vuoden 2011 lopusta, eikä käännettä ole vielä havaittavissa, sillä luvanvaraisia rakennushankkeita käynnistettiin viime vuonna noin 31 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on kuusi ja puoli prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Aloituskuutioiden määrän hiipuminen on kuitenkin tasaantunut ja kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen ennakkotietojen mukaan aloituskuutiot supistuivat enää puolitoista prosenttia vuodentakaisesta.

Asuinrakennushankkeita aloitettiin noin 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja aloitettujen asuntojen kappalemäärä oli noin neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kerrostalojen aloituksia oli suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin, mutta rivi- ja ketjutalojen aloitukset tippuivat kuudenneksen edellisvuodesta.

Muiden kuin asuinrakennusten uudisrakennustöiden kehitys oli viime vuonna heikkoa. Muihin kuin asuinrakennuksiin kohdistuneet uudisrakennustyöt laskivat vuoden 2013 aikana viisi prosenttia vuoden takaisesta. Voimakkaimmin laskivat toimistorakentamisen aloitukset, jotka vähenivät lähes 60 prosenttia vuoden aikana. Maatalousrakennuksia puolestaan aloitettiin rakentamaan lähes kolmannes enemmän kuin edellisvuonna ja suotuisa kehitys näyttää jatkuneen vielä alkuvuonna 2014. Maatalousrakennusten lisäksi myös julkisten palvelurakennusten aloituksia oli edellisvuotta enemmän.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Uudisrakennushankkeita valmistui vuoden 2013 aikana vajaa viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uudisrakennuksia valmistui kaikkiaan 33 miljoonan kuutiometrin edestä. Asuinrakennuksia tästä oli 12 miljoonaa kuutiometriä.

Muita kuin asuinrakennuksia valmistui vuonna 2013 reilu neljännes vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Viime vuoden vaimea talouskehitys ja vapaa toimitilakapasiteetti näkyy liike- ja toimistorakentamisen voimakkaana laskuna. Liike- ja toimistorakennuksia valmistui viime vuonna 42 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. maaliskuu 2014, 1. Uudisrakentamisessa heikko suhdannetilanne . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2014/03/ras_2014_03_2014-05-28_kat_001_fi.html