Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Asuinrakentamisen alamäki jatkuu jo kolmatta vuotta

Tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan vuoden 2013 uudisrakentamisen kokonaistuotanto pysytteli lähellä edellisvuoden tasoa. Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi supistui vuoden 2013 aikana 8,4 prosenttia vuoden takaisesta ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lasku hiipui reiluun kuuteen prosenttiin. Heikon taloustilanteen siivittämänä uudisrakentaminen on laskenut vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Viime vuoden toisesta neljänneksestä alkaen on ollut havaittavissa heikkoja signaaleja elpymisestä, kun tuotannon supistuminen on selvästi hidastunut. Rakentamisen heikko suhdannetilanne hillitsi rakennuskustannuksia, rakennuskustannusindeksi nousi vain prosentin vuodessa.

Asuinrakentamisen volyymi supistui vuonna 2012 reilut 9 prosenttia, mutta viime vuonna tuotanto supistui enää 7 prosenttia. Tosin näyttää sille, että elpyminen oli vain väliaikaista, koska kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä asuinrakentaminen syöksyi taas 13 prosentin laskuun.

Vuoden 2013 asuinrakentamisen tuotannon kehitykseen vaikutti asuinkerrostalojen tuotannon elpyminen edellisestä vuodesta. Käynnissä oleva asuinkerrostalojen tuotanto kasvoi päättyneen 2013 vuoden aikana lähes viisi prosenttia. Tuoreimpien ennakkotietojen valossa näyttää, että kerrostalorakentamisen kehitys ei jatkunut kuluvan vuoden alussa enää yhtä suotuisana, mutta sen sijaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vapaa-ajan asuinrakentamisen tuotanto on kiihtynyt lähes kuuden prosentin kasvuun.

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä alkanut liike- ja toimistorakennusten volyymin hiipuminen jatkui edelleen ja laski viime vuonna 21 prosenttia edellisestä vuodesta. Taustalla on toimistorakennusten volyymin raju lasku. Talouskasvun jäädessä hyvin pieneksi, toimistotilojen vajaakäyttö vain lisääntyy, mikä ei ainakaan rohkaise rakentamaan uusia toimistorakennuksia. Tuoreimman neljänneksen ennakkotietojen perusteella liike- ja toimistorakennusten tuotannon supistuminen näyttää hidastuneen vajaaseen 17 prosenttiin, mutta se on pääasiassa liikerakentamisen ansiota. Erityisesti liikekeskusten laajennuksia on käynnissä runsaasti, joiden ansiosta kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen käynnissä oleva tuotanto supistui enää seitsemän prosenttia kun se vielä 2013 supistui lähes 20 prosenttia.

Teollisuus- ja varastorakentamisen käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen volyymi laski viime vuonna reilut 11 prosenttia. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä alkanut tuotannon alamäki näytti viime vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla elpyvän reippaasti, tuotanto supistui enää alle prosentin viimeisellä vuosineljänneksellä.

Julkisten palvelurakennusten ja maatalousrakennusten rakentamisen volyymit ovat kehittyneet jo pitkään suotuisasti. Julkisten palvelurakennusten rakennustuotanto ylsi viime vuonna yli kolmen prosentin kasvuun ja maatalousrakennusten tuotanto kasvoi lähes 13 prosenttia. Sekä julkisen palvelurakentamisen että maatalousrakentamisen osuus koko rakentamisesta on kuitenkin kuutiometreillä mitaten vain noin viidenneksen, joten ne eivät vaikuta merkittävästi kokonaisindeksin muutokseen.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, kolmen kuukauden muutos, %

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, kolmen kuukauden muutos, %

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. maaliskuu 2014, 2. Asuinrakentamisen alamäki jatkuu jo kolmatta vuotta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2014/03/ras_2014_03_2014-05-28_kat_002_fi.html