Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Uudisrakentamisen epävarma taloustilanne jatkuu

Tilastokeskuksen vuoden 2013 lopullisten tietojen mukaan viime vuonna uudisrakentamisen suhdannetilanteessa ei vielä näy käännettä parempaan suuntaan. Koko toimialalle ensisijaisen tärkeä asuntorakentaminen ei ole alkuvuonna päässyt vauhtiin ja Rakennusteollisuuden mukaan lähitulevaisuuden näkymät eivät ole erityisen valoisia. Vaikka kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen kehitys näytti positiivisemmalle kuin vuoden 2013 kehitys, tuoreimman tilastotiedon valossa toisen vuosineljänneksen aikana myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennusten kuutiomäärät vähenivät voimakkaasti. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä laski tammi-kesäkuussa kuusi prosenttia ja rakennushankkeiden aloitukset yli 13 prosenttia. EK:n julkaisemat rakentamisen luottamus- ja suhdannebarometrit heinäkuulta ovat edelleen yleiskuvaltaan melko varovaisia ja odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat varovaisia.

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnettyjen rakennuslupien kehitys on ollut heikkoa vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä. Viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärät olivat kasvussa, mutta toisen neljänneksen aikana tapahtui kehityksessä notkahdus alaspäin, jolloin rakennuslupakuutioita myönnettiin uudisrakennuksille yli kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Tammi-kesäkuussa uudisrakennustöille myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä kääntyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvuun, mutta toisen neljänneksen aikana myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni hieman edellisvuodesta. Alkuvuoden kasvun taustalla ovat varsinkin pääkaupunkiseudulle kohdistuneet suuret kerrostalohankkeet, joille on myönnetty rakennuslupa vuoden alussa. Myönnetyt rakennusluvat eivät kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että hankkeet aloitettaisiin lähikuukausina.

Lupakuutioilla mitattuna muu kuin asuinrakentaminen painui alkuvuoden aikana yli kymmenen prosentin laskuun. Pitkään jatkunut toimistorakentamisen alamäki näyttää alkuvuonna pysähtyneen ja toimistorakennuksille haettiin alkuvuonna yli puolet enemmän rakennuslupia kuutiometreissä mitattuna kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Aloitetut rakennuskohteet

Aloitettujen rakennusten kuutiomäärä on ollut laskussa vuoden 2011 lopusta, eikä käännettä ole vielä havaittavissa, sillä luvanvaraisia rakennushankkeita käynnistettiin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana noin 14 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloituskuutioiden määrä ehti jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kääntyä kasvuun, mutta toisen neljänneksen aikana aloituskuutioiden määrä supistui yli 23 prosenttia vuodentakaisesta.

Asuinrakennushankkeita aloitettiin noin kuudennes vähemmän kuin vuotta aiemmin ja aloitettujen asuntojen kappalemääräkin oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pientalojen aloitukset ovat romahtaneet ja niitä aloitettiin neljännes vähemmän kuin edellisvuonna. Myös kerrostalojen aloitukset laskivat alkuvuonna. Kerrostaloja aloitettiin vuoden 2014 tammi-kesäkuussa runsaat kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös muiden kuin asuinrakennusten uudisrakennustöiden kehitys oli viime vuonna heikkoa. Muihin kuin asuinrakennuksiin kohdistuneet uudisrakennustöiden aloitukset vähenivät alkuvuoden 2014 aikana reilut kymmenen prosenttia vuoden takaisesta. Voimakkaimmin laskivat teollisuusrakennusten aloitukset, jotka vähenivät tammi-kesäkuun aikana kolmanneksen edellisvuodesta. Julkisia palvelurakennuksia puolestaan aloitettiin rakentamaan noin 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Uudisrakennushankkeita valmistui kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla neljä prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Uudisrakennuksia valmistui kaikkiaan 15 miljoonan kuutiometrin edestä. Asuinrakennuksia tästä oli 6 miljoonaa kuutiometriä, joka on lähes neljä prosenttia vähemmän kuin vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Asuntoja valmistui alkuvuoden aikana reilu neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Muita kuin asuinrakennuksia valmistui tammi-kesäkuussa kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Tähän vaikutti julkisten palvelurakennusten voimakas, yli 20 prosentin kasvu vuoden takaisesta. Vastapainona teollisuusrakennuksia valmistui 18 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. kesäkuu 2014, 1. Uudisrakentamisen epävarma taloustilanne jatkuu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2014/06/ras_2014_06_2014-08-27_kat_001_fi.html