Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Uudisrakentamisen tuotanto poikkeuksellisen alhaisella tasolla

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon uudisrakentamisen kokonaistuotanto oli melko alhaisella tasolla. Vaikka keväällä oli vielä vahvoja odotuksia rakentamisen elpymisestä, on laskusuhdanne pitkittynyt ja käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi on nyt laskenut 10 vuosineljänneksen ajan peräkkäin. Vuoden 2014 toisella neljänneksellä volyymi supistui 3,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Rakennusteollisuuden suhdannetilanne on pysynyt edelleen vaisuna ja uudisrakentaminen laskee jo kolmatta vuotta peräkkäin. Rakennustuotannon kiinteähintainen arvo on edellisen kerran ollut yhtä alhaisella tasolla vuonna 2003. Vaikka viime vuoden toisesta neljänneksestä alkaen tuotannon supistuminen on hidastunut, odotukset tulevaisuudesta ovat EK:n parometrin mukaan varovaisia. Rakentamisen heikko suhdannetilanne hillitsi myös rakennuskustannuksia, rakennuskustannukset nousivat kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa vain 0,8 prosenttia edellisvuodesta.

Asuntotuotanto kärsii edelleen heikosta kuluttajakysynnästä. Asuinrakentamisen volyymi oli kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Erityisesti pientalorakentaminen on painunut erittäin alhaiselle tasolle. Huippuvuodesta 2010 on tultu alas rajusti. Pientalojen kiinteähintainen volyymi oli kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa tippunut 29 prosenttia vuoden 2010 vastaavasta volyymista.

Vuoden 2014 asuinrakentamisen tuotannon kehitykseen vaikutti asuinkerrostalojen tuotannon kääntyminen alaspäin uudestaan suotuisan vuoden 2013 jälkeen. Käynnissä oleva asuinkerrostalojen tuotanto kasvoi 2013 vuoden aikana lähes viisi prosenttia, mutta kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa tuotanto laski 10 prosenttia edellisvuodesta. Vapaa-ajan asuinrakentaminen on elpynyt kuluvan vuoden aikana kun edellisen kerran tuotannon kasvua on nähty vuonna 2010. Vapaa-ajan asuntojen kiinteähintainen tuotanto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana runsaat 13 prosenttia.

Matalasuhdanne näkyy myös liike- ja toimistorakentamisen volyymin supistumisena. Liikerakentamisen tuotanto on laskenut aina 2011 vuodesta lähtien ja toimistorakentaminen 2012 vuodesta lähtien. Erityisesti toimistorakennusten tuotanto syöksyi alas alkuvuoden aikana ja laski edellisvuodesta yli 40 prosenttia. Tämä on hyvin tyypillistä kehitystä matalasuhdanteen aikana kun toimistotilojen vajaakäyttö lisääntyy ja markkinoilla on ylikapasiteettia, eikä ole tarvetta uusille toimitiloille. Uusia liikerakennuksia rakennetaan edellisvuotta vähemmän, silti liikekeskusten laajennuksia on käynnissä runsaasti. Tämän ansiosta 2014 tammi-kesäkuussa käynnissä oleva tuotanto supistui enää 11 prosenttia kun se vielä vuonna 2013 supistui lähes 20 prosenttia.

Teollisuus- ja varastorakentamisen käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen volyymi laski kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuusrakennusten tuotannon pohja nähtiin vuonna 2012, kun kiinteähintainen tuotanto supistui lähes 20 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla teollisuusrakennusten tuotanto väheni vielä noin 15 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan varastorakentaminen on pysytellyt positiivisena noin vuoden ajan. Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa kiinteähintainen volyymi kasvoi viisi prosenttia.

Julkisten palvelurakennusten ja maatalousrakennusten rakentamisen volyymit ovat kehittyneet muuta rakentamista suotuisammin. Julkisten palvelurakennusten rakennustuotanto kasvoi alkuvuonna lähes viidenneksen edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myös maatalousrakennusten volyymi kasvoi reippaasti, lähes 40 prosenttia vuodesta 2013. Sekä julkisen palvelurakentamisen että maatalousrakentamisen osuus koko rakentamisesta on vähäinen, minkä takia niiden suotuisa kehitys ei vaikuta merkittävästi kokonaisindeksin muutokseen.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, kolmen kuukauden muutos, %

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, kolmen kuukauden muutos, %

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. kesäkuu 2014, 2. Uudisrakentamisen tuotanto poikkeuksellisen alhaisella tasolla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2014/06/ras_2014_06_2014-08-27_kat_002_fi.html