Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.6.2016

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under början av året

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 10,1 miljoner kubikmeter under februari–april 2016, vilket är 9,3 procent mer än året innan. Till ökningen bidrog byggloven som beviljats för bostadsbyggnader och offentliga servicebyggnader.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/04/ras_2016_04_2016-06-23_tie_001_sv.html