Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.2.2017

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2016 loka-joulukuussa 9,8 miljoonalle kuutiometrille. Myönnetty kuutiometrimäärä on 32,5 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kasvuun vaikuttaa erityisesti ajanjaksolle osunut yksittäinen suuri rakennushanke.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Asuinrakentaminen kasvussa vuoden lopulla

Asuinrakennuksille loka-joulukuussa myönnetty rakennuslupien kuutiomäärä oli 2,7 miljoonaa, joka on 15,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Talotyypeistä vain asuinkerrostaloille myönnettiin rakennuslupia enemmän kuin vuotta aiemmin, kasvua kertyi 31,5 prosenttia.

Rakennuslupia myönnettiin loka-joulukuussa kaikkiaan 8 859 asunnolle. Määrä kasvoi 28,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Rakennustuotannon volyymi tasaisessa kasvussa

Volyymi eli käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo kasvoi loka-joulukuussa 10,7 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi ajanjaksolla 9,7 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 11,6 prosenttia. Rakennushankkeita aloitettiin samaan aikaan tilavuudella mitattuna 17,0 prosenttia ja asuinrakennushankkeita 3,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

Talonrakennushankkeet keskittyivät edelleen Uudellemaalle

Vuoden 2016 aikana rakennuslupakuutioita myönnettiin 8,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä julkisille palvelurakennuksille että teollisuus- ja varastorakennuksille myönnetty lupakuutioiden määrä oli suurempi kuin vuonna 2015. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettiin rakennuslupakuutioita vähemmän kuin edellisvuonna.

Rakentamiseen myönnetyissä luvissa on ollut viime vuosina havaittavissa selvää alueellista eriytymistä, sillä uudisrakentamisen hankkeet näyttävät keskittyneen erityisesti Uudellemaalle.

Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain

Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain

Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi edellisvuodesta 11,1 prosenttia ja painottui selvästi kerrostalorakentamiseen. Asuinhuoneistoille myönnetty lupamäärä kasvoi 20,9 prosenttia edellisvuodesta. Kerrostalorakentamisen osuus koko asuinrakentamisesta on kasvanut muutaman vuoden ajan. Samaan aikaan asuinhuoneistoille myönnettyjen rakennuslupien lukumäärä on kasvanut ja asuinhuoneistojen keskikoko on pienentynyt.

Rakennushankkeiden aloitukset olivat vuoden aikana selvässä kasvussa. Rakennushankkeita aloitettiin 7,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asuinrakentamisen aloitukset ovat olleet ripeässä kasvussa jo kahden viime vuoden ajan. Vuonna 2016 aloitettuja rakennushankkeita talotyypeittäin tarkasteltuna, ainoastaan erillisten pientalojen aloituksia oli edellisvuotta vähemmän.

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi oli vuoden 2016 aikana kasvussa. Volyymi kasvoi 13,2 prosenttia edellisvuodesta. Asuinrakentamisen volyymi kehittyi vuoden aikana muita luokkia suotuisammin, kasvua kertyi 15,8 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi samaan aikaan 11,1 prosenttia.

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston aineisto

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen rakennuslupa-aineistoon. Rekisteriaineisto täydentyy sitä mukaa kun rakennusvalvontaviranomaiset toimittavat tietoja Väestötietojärjestelmään ja tilaston nyt julkaistut tiedot voivat tarkentua. Vuodentakainen kertymätieto ei vastaa täysin tämänhetkistä aineiston kertymää ja aiheuttaa harhaa muutosprosenttilaskentaan. Uusimpien kuukausien osalta aineisto on vielä alipeittoinen ja täydentyy tulevien kuukausien aikana.


Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. joulukuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2016/12/ras_2016_12_2017-02-24_tie_001_fi.html