Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 6,4 miljoner kubikmeter under december–februari, vilket var 30,0 procent mindre än året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 23,5 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 32,6 procent. Kubikvolymen minskade mest i fråga om byggande av offentliga servicebyggnader och industri- och lagerbyggnader. Bara kubikvolymen som beviljats för affärs- och kontorsbyggande ökade från året innan.

Den låga kubikvolymen under granskningsperioden förklaras särskilt av den låga kubikvolymen under december-januari jämfört med året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminärä uppgifter för mars

Vår målsättning är att erbjuda information och förståelse genom att förutse fenomen och behov. På grund av undantagsläget publicerar vi preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt för mars och motsvarande tidsserie fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt i mars med 2,4 procent från februari. På motsvarande sätt var ökningen i februari 1,0 procent från januari. Coronavirusets inverkan på påbörjade byggprojekt kan ännu inte ses.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med estimerade byggstarter som presenteras i publikationen. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte fr.o.m. det första offentliggörandet.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Petri Kettunen 029 551 3558, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/02/ras_2020_02_2020-04-28_tie_001_sv.html