Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 6,9 miljoner kubikmeter under första kvartalet 2020, vilket är 23,9 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggandet minskade med 21,1 procent och kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande med 25,0 procent. Mest minskade kubikvolymen för beviljade bygglov för offentlig servicebyggande, med 49,9 procent. Bara kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggande var större än året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminärä uppgifter för april

Vår målsättning är att erbjuda information och förståelse genom att förutse fenomen och behov. På grund av den rådande exceptionella situationen publicerar vi preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt och motsvarande tidsserie fr.o.m. år 2018.

Effekten av coronan syns ännu inte i påbörjade byggprojekt på hela landets nivå.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade den glidande årssumman av volymen av påbörjade byggprojekt i april med 2,0 procent från mars och med 4,1 procent från året innan. De starka siffrorna förklaras delvis av en enskild stor industribyggnad, vars byggande inleddes i april.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/03/ras_2020_03_2020-05-26_tie_001_sv.html