Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.7.2020

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2020 maalis-toukokuussa 8,8 miljoonaa kuutiometriä, 27,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä väheni 13,7 prosenttia ja muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä 32,7 prosenttia. Kaikissa talotyypeissä kuutiomäärät vähenivät vuodentakaisesta, eniten väheni julkiseen palvelurakentamiseen myönnetty kuutiomäärä, 41,6 prosenttia.

Rakennuslupailmoitusten kuntakohtainen viive on koronavirustilanteeseen liittyvien seikkojen ja käynnistyneen kesälomakauden seurauksena osoittautunut jossain määrin tavanomaista pidemmäksi. Tiedot täydentyvät vasta ilmoitusten seurauksena.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä väheni

Rakennuslupia myönnettiin asuinrakentamiseen maalis-toukokuun aikana 2,8 miljoonaa kuutiometriä, vastaava määrä vuotta aiemmin oli 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Kerrostaloille myönnetty kuutiomäärä väheni 14,4 prosenttia ja pientalojen kuutiomäärä 10,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakennuslupia myönnettiin maalis-toukokuussa kaikkiaan 8 883 asunnolle, määrä väheni 15,8 prosenttia vuodentakaisesta. Samaan aikaan aloitettiin kaikkiaan 11 730 asunnon rakentaminen, kasvua oli 11,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rakennustuotannon volyymi kasvoi

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi maalis-toukokuun aikana 2,3 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi väheni 2,8 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi puolestaan kasvoi ajanjaksolla 6,4 prosenttia. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin tilavuudella mitattuna 4,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamisen aloituksia oli 11,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015=100, trendi

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015=100, trendi

Kesäkuun ennakolliset tiedot

Tilastokeskus julkaisee toistaiseksi ennakollista tietoa aloitetuista rakennushankkeista. Tätä aikasarjaa on saatavilla vuodesta 2018 lähtien.

Ennakollisten tietojen mukaan aloitettujen rakennushankkeiden liukuva vuosisumma väheni kesäkuussa toukokuuhun verrattuna.

Aloitettujen rakennushankkeiden tilavuuden liukuva vuosisumma laski kesäkuussa 0,8 prosenttia toukokuusta. Vahvan alkuvuoden ansiosta liukuva vuosisumma oli kuitenkin 0,9 prosenttia korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 

Ennakolliset aloitetut rakennushankkeet, liukuva vuosisumma ja kuukausimuutos

Ennakolliset aloitetut rakennushankkeet, liukuva vuosisumma ja kuukausimuutos

Luvut eivät ole vertailukelpoisia julkaisuissa esitettyjen estimoitujen aloitusten kanssa. Ennakolliset tiedot pohjautuvat rekisteröityihin aloituksiin ja niiden arvot eivät täydenny ensimmäisestä julkaisusta.


Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Paavo Kokkonen 029 551 3028, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. toukokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2020/05/ras_2020_05_2020-07-21_tie_001_fi.html