Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats

 

I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen fanns ett fel i uppgifterna för september–oktober som gällde beräkningen av volymindexet för nybyggnad. Orsaken till felet var en störning i systemomgivningen och på grund av det har indexberäkningsmetoden inte fungerat på rätt sätt. Felet gäller bara volymindexet för nybyggnad. När det gäller bygglov är tidigare publicerade uppgifter felfria.

 

I och med korrigeringen revideras tidsserien för volymindexet för nybyggnad i betydande grad fr.o.m. början av år 2016.

Förfrågningar: rakennus.suhdanne@stat.fi


Senast uppdaterad 23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/ras_2017-01-23_uut_001_sv.html