Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen publicerar ny statistik över finansverksamhet

Statistikcentralen har reviderat insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden. I detta sammanhang har en del av statistiken inom ämnesområdet Finansiering och försäkring lagts ned och överförts till att vara en del av statistiken över finansverksamhet. Statistiken över finansverksamhet omfattar uppgifter om övriga finansinstituts kreditbestånd, kreditkort och finansiell leasing. År 2014 utvidgas innehållet i statistiken till att omfatta också kreditinstitutens och värdepappersföretagens bokslut.

Tidigare offentliggöranden i nedlagda statistikgrenar finns tillgängliga på adresserna:


Senast uppdaterad 6.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/rato_2013-05-06_uut_001_sv.html