Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.1.2021

Byggnadskostnaderna sjönk i december med 0,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade byggnadskostnaderna i december 2020 med 0,5 procent från året innan. Arbetskostnaderna sjönk med 1,4 procent. Priserna på materialinsatser och tjänster steg med 0,1 procent jämfört med året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

På nedgången i arbetskostnaderna inverkar lägre pensionsförsäkringsavgifter för arbetsgivare inom den privata sektorn. Pensionsförsäkringsavgifterna sänktes tillfälligt på grund av coronapandemin från maj 2020 till slutet av året.

Byggnadskostnadsindex 2015=100, december 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 103,8 -0,2 -0,5
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 102,7 0,0 -1,4
Materialinsatser 510 104,8 -0,4 0,1
Tjänster 90 103,3 -0,0 0,1
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 103,9 -0,3 -0,6
Övrigt husbyggande 560 103,8 -0,2 -0,4

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/12/rki_2020_12_2021-01-15_tie_001_sv.html