Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen fortsätter att publicera statistik över finansieringsleasing på statistikens webbsida

I början av år 2013 reviderade Statistikcentralen insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden. I detta sammanhang bildades statistikhelheten Statistik över finansverksamhet, dit också statistiken över finansieringsleasing, som tidigare offentliggjorts som en egen helhet, flyttades. För att undvika sammanblandningar har vi beslutat lägga ned sidhelheten för statistiken över finansverksamhet i slutet av år 2013. Statistiken över finansieringsleasing offentliggörs i fortsättningen på traditionellt sätt på statistikens webbsida.


Senast uppdaterad 7.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/rlea_2014-03-07_uut_001_sv.html