Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia kesä-elokuussa.

Rakennusyritysten liikevaihto oli kesä-elokuussa 9,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Elokuun 2005 liikevaihto oli 14,6 prosenttia suurempi kuin elokuussa 2004.

Tammi-elokuussa 2005 rakennusyritysten liikevaihto oli 8,1 prosenttia vuoden 2004 vastaavan ajan liikevaihtoa suurempi. Edellisvuonna tammi-elokuun kasvu oli 8,8 prosenttia. Kasvu lähestyy vuoden 2004 alkupuoliskon yli 10 prosentin lukemia notkahdettuaan alkuvuodesta 2005 noin 5 prosenttiin.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvaa tasaisesti

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys on jatkunut tämän vuoden alkupuoliskolla, mutta nyt viimeisten kolmen kuukauden palkkasumman kasvu ohitti liikevaihdon kasvunopeuden. Heinä-syyskuussa 2005 palkkasumman kasvu oli 10,8 prosenttia. Syyskuun palkkasumma oli 18,8 prosenttia vuoden 2004 syyskuuta suurempi.

Tammi-syyskuun palkkasumma oli 7,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Edellisvuonna vastaavan ajanjakson kasvu oli 4,9 prosenttia. Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi tämän vuoden alkupuolella.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia kesä-elokuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli kesä-elokuussa 9,5 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia. Elokuun liikevaihto oli 14,1 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Tammi-elokuussa liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia vuoden 2004 tammi-elokuun liikevaihtoon verraten. Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden vaihteessa kasvu kiihtyi laantuakseen taas keväällä jonkin verran. Toukokuusta lähtien kasvu on kiihtynyt jälleen.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 11,2 prosenttia
heinä-syyskuussa

Talonrakennusyritysten heinä-syyskuussa maksama palkkasumma oli 11,2 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien, välillä hieman hidastuen. Syyskuun palkkasumma oli 14,1 prosenttia suurempi kuin syyskuussa 2004.

Tammi-syyskuun palkkasumma oli 8,1 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu nopeutunut

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 9,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Elokuussa kasvua oli 15,9 prosenttia.

Tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui tämän vuoden keväällä, mutta kesästä lähtien kasvu on kiihtynyt.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Syyskuun 2005 palkkasumma oli 13,1 prosenttia edellisvuoden elokuuta suurempi.

Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta 2004 lähtien ja on nyt hieman nopeampaa kuin liikevaihdon kasvu. Tammi-syyskuun palkkasumma oli 8,6 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva


Päivitetty 15.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. elokuu 2005, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia kesä-elokuussa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2005/08/rlv_2005_08_2005-11-15_kat_001.html