Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.9.2013

Byggföretagens omsättning minskade under april–juni med nästan 2 procent jämfört med året innan

Byggföretagens omsättning minskade under årets andra kvartal med 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Omsättningen inom husbyggande minskade med 4,5 procent och omsättningen inom anläggningsarbeten med 1,5 procent. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot med 0,7 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 4/2013–6/2013 och 4/2012–6/2012, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 4/2013–6/2013 och 4/2012–6/2012, % (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym minskade under april–juni med 2,9 procent från året innan. Försäljningsvolymen inom husbyggande minskade med 6,1 procent, inom anläggningsarbeten med 1,8 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 1,0 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2013/06/rlv_2013_06_2013-09-12_tie_001_sv.html