Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-12-14)
F Byggverksamhet 05/2021 7,9 8,5 0,6
06/2021 7,4 6,8 -0,6
07/2021 6,3 3,9 -2,4
08/2021 6,8 5,9 -0,9
09/2021 8,3 11,1 2,8
41 Byggande av hus 05/2021 3,7 3,8 0,1
06/2021 -0,7 1,1 1,8
07/2021 4,3 1,1 -3,2
08/2021 8,0 5,5 -2,5
09/2021 6,4 10,9 4,5
42 Anläggningsarbeten 05/2021 24,8 26,2 1,4
06/2021 31,0 18,6 -12,4
07/2021 5,5 2,6 -2,9
08/2021 5,8 1,2 -4,6
09/2021 11,1 14,1 3,0
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 05/2021 6,8 7,8 1,0
06/2021 7,6 8,7 1,1
07/2021 8,6 7,3 -1,3
08/2021 6,2 8,5 2,3
09/2021 9,1 10,2 1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
41 Byggande av hus 2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
42 Anläggningsarbeten 2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/10/rlv_2021_10_2021-12-14_rev_001_sv.html