Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen rakentamisen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2021-12-14)
F Rakentaminen 05/2021 7,9 8,5 0,6
06/2021 7,4 6,8 -0,6
07/2021 6,3 3,9 -2,4
08/2021 6,8 5,9 -0,9
09/2021 8,3 11,1 2,8
41 Talonrakentaminen 05/2021 3,7 3,8 0,1
06/2021 -0,7 1,1 1,8
07/2021 4,3 1,1 -3,2
08/2021 8,0 5,5 -2,5
09/2021 6,4 10,9 4,5
42 Maa- ja vesirakentaminen 05/2021 24,8 26,2 1,4
06/2021 31,0 18,6 -12,4
07/2021 5,5 2,6 -2,9
08/2021 5,8 1,2 -4,6
09/2021 11,1 14,1 3,0
43 Erikoistunut rakennustoiminta 05/2021 6,8 7,8 1,0
06/2021 7,6 8,7 1,1
07/2021 8,6 7,3 -1,3
08/2021 6,2 8,5 2,3
09/2021 9,1 10,2 1,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen rakentamisen toimialoilla

Toimiala/Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
F Rakentaminen 2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
41 Talonrakentaminen 2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
42 Maa- ja vesirakentaminen 2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
43 Erikoistunut rakennustoiminta 2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. lokakuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2021/10/rlv_2021_10_2021-12-14_rev_001_fi.html