Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen rakentamisen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-02-14)
F Rakentaminen 07/2021 6,3 3,7 -2,6
08/2021 6,8 5,4 -1,4
09/2021 8,3 10,1 1,8
10/2021 10,4 9,7 -0,7
11/2021 11,4 12,8 1,4
41 Talonrakentaminen 07/2021 4,3 1,0 -3,3
08/2021 8,0 4,9 -3,1
09/2021 6,4 10,2 3,8
10/2021 10,5 10,2 -0,3
11/2021 11,6 16,3 4,7
42 Maa- ja vesirakentaminen 07/2021 5,5 2,1 -3,4
08/2021 5,8 1,4 -4,4
09/2021 11,1 10,7 -0,4
10/2021 9,3 2,8 -6,5
11/2021 8,6 4,9 -3,7
43 Erikoistunut rakennustoiminta 07/2021 8,6 7,1 -1,5
08/2021 6,2 7,8 1,6
09/2021 9,1 9,7 0,6
10/2021 10,5 11,5 1,0
11/2021 12,4 12,1 -0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen rakentamisen toimialoilla

Toimiala/Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
F Rakentaminen 2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
2020 -0,8 2,3
41 Talonrakentaminen 2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
2020 -1,7 2,9
42 Maa- ja vesirakentaminen 2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
2020 0,6 2,5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
2020 -0,2 2,3
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/12/rlv_2021_12_2022-02-14_rev_001_fi.html