Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.4.2015

Rikosten määrä väheni 6,8 ja liikenneturvallisuuden vaarantamisten kasvoi 10,3 prosenttia tammi-maaliskuussa 2015

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2015 tammi-maaliskuussa kaikkiaan 88 800 rikosta, mikä on 6 500 tapausta (6,8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 49 200, mikä on 10,0 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 7 700 eli vajaa 600 tapausta vähemmän kuin alkuvuonna 2014. Lisäksi kirjattiin 105 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2015

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2015
*Loppuvuoden 2012 ylinopeuksia kirjattu virheellisesti vuoden 2013 alkupuolelle

Omaisuusrikokset

Vuoden 2015 tammi-maaliskuun aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 6 200, mikä on 2,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Petosten määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuonna 2000 niitä tuli tietoon tammi-maaliskuun aikana 3 000. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2015 tammi-maaliskuun aikana 300, mikä on 10,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2015 tammi-maaliskuussa ilmi 1 770, mikä on 60 tapausta (3,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 47, kun niitä viime vuonna ilmeni 33.

Ryöstöjä ilmoitettiin  400, mikä on 11,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa, mutta vähemmän kuin 2000–luvun alkuvuosina. Törkeitä ryöstöjä ilmoitettiin 90.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli vuonna 2015 tietoon 28 200, mikä on 2 000 tapausta (6,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Törkeitä varkauksia kirjattiin 760, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 1 200, mikä on 170 tapausta (12,5 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 300, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt alle kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2015 tammi-maaliskuun aikana ilmi 8 000, mikä on 2 500 tapausta (24,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin niitä kirjattiin poikkeuksellisen paljon. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 260.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana 7 300, mikä on  500 tapausta (6,4 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Edellisen kymmenen vuoden aikana pahoinpitelyrikoksia on ollut tammi-maaliskuun aikana keskimäärin 7 600. Verrattuna vuoteen 2014 törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 2,1 prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 380. 

Raiskauksia ilmoitettiin 250, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 220. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-maaliskuun aikana keskimäärin 185. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 340, mikä on 14,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2015 tammi-maaliskuun aikana tietoon kaikkiaan 3 800, mikä on 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset lisääntyivät 1,1 prosenttia ja muut rattijuopumukset 4,3 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tammi-maaliskussa tietoon keskimäärin 4 600.

Huumausainerikoksia kirjattiin 5 600, mikä on 10,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 3,8 prosenttia. Niitä tuli ilmi hieman alle 300.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2015 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos
1) Kaikki rikokset 1) 29 409 -1 900 27 904 -1 527 31 489 -3 070 88 802 -6 497
Murto 2 221 -84 2 256 -133 2 509 -174 6 986 -391
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 421 -21 390 -1 532 4 1 343 -18
Ryöstö 135 7 104 5 155 27 394 39
Vahingonteko 2 768 -1 068 2 604 104 2 581 -1 557 7 953 -2 521
Tappo, murha ja surma 9 0 5 -3 8 0 22 -3
Pahoinpitely 2 465 -165 2 319 -156 2 528 -176 7 312 -497
Raiskaus 66 -25 63 4 122 51 251 30
Rattijuopumus 1 281 118 1 154 19 1 411 -31 3 846 106
Huumausainerikokset 1 951 387 1 743 64 1 907 84 5 601 535
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2015 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos
2) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 1) 40 223 7 200 31 771 1 622 33 003 1 007 104 997 9 829
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 30 058 6 761 23 275 2 630 22 471 2 451 75 804 11 842
1) Automaattisen liikennevalvonnan uudelleenorganisointiin liittyneet ongelmat aiheuttivat vuoden 2014 alkupuolella tilastoitujen liikennerikosten määrän huomattavaa laskua vuoteen 2013 verrattuna.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2015/01/rpk_2015_01_2015-04-21_tie_001_fi.html