Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.5.2016

Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet använde tvångsmedel i 197 600 fall år 2015

Enligt Statistikcentralens uppgifter använde polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet tvångsmedel i 197 600 fall år 2015. Detta var 850 fall (0,4 procent) fler än året innan. Av tvångsmedlen gällde nästan en tredjedel gripande enligt polislagen (s.k. tagande i förvar av en berusad person), då man vill garantera den berusade personens eller omgivningens säkerhet. Vid övriga typer av tvångsmedel var det nästan alltid fråga om att pröva den misstänkta personens skuld eller att skydda straffprocessen.

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2006–2015

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2006–2015

Källa: Brott och tvångsmedel 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Tvångsmedel 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2015/14/rpk_2015_14_2016-05-18_tie_001_sv.html