Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.5.2016

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät pakkokeinoja 197 600 kertaa vuonna 2015

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät pakkokeinoja 197 600 kertaa vuonna 2015. Määrä oli 850 pakkokeinoa (0,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Pakkokeinoista lähes kolmannes oli poliisilakiperusteisia kiinniottoja (ns. päihtyneen säilöönottoja), joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2006–2015

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2006–2015

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan uusia pakkokeinoja: laite-etsintä ja paikanetsintä. Laite-etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka kohdistuu tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä olevaan tietosisältöön. Vuonna 2015 laite-etsintöjä suoritettiin 5 500, mikä on 33,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Paikanetsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muualla kuin yleisellä paikalla, mutta ei kotona. Paikan etsintöjä suoritettiin 5 600, joista valtaosa suoritettiin takavarikoitavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi. Edellisvuoteen verrattuna paikan etsintöjä suoritettiin 18,5 prosenttia enemmän.

Päihtyneen säilöönotot ovat viime vuosina vähentyneet. Vuonna 2015 suoritettiin 59 800 päihtyneen säilöönottoa, mikä on 1 500 tapausta (2,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Päihtyneen säilöönotot ovat poliisilakiperusteisia pakkokeinoja, joissa pakkokeinon kohdetta ei yleensä epäillä rikoksesta. Päihtyneen säilöönoton lisäksi muita keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko.

Vuonna 2015 kiinniottoja suoritettiin 24 700, mikä on  300 tapausta (1,3 prosenttia) edellisvuotta vähemmän. Pidätysten määrä oli 9 550, mikä on 400 tapausta (4,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vangitsemisia suoritettiin 2 660, mikä on 490 tapausta (22,5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014 ja 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013.

Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä lisääntyi 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Niitä tehtiin 25 900 vuonna 2015. Takavarikkoja ja niiden yhteydessä mahdollisesti suoritettuja kotietsintöjä tehtiin 37 800, mikä on  650 tapausta (1,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kotietsintöjen ja takavarikoiden määrä on vuodesta 2013 lähtien vähentynyt huomattavasti, sillä osa niistä kirjataan nykyisin paikan etsintänä tai laite-etsintänä.

Vuonna 2015 humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 8 200, mikä oli 300 tapausta (3,8 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrä vuonna 2015 oli 11 500, mikä oli 200 tapausta (1,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Naisiin kohdistettiin 25 800 pakkokeinoa eli 13,1 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.

Liikennejuopumustutkimukset 2014 ja 2015

Tutkinta/vuosi 2014 2015
Hengitysilma 8 528 8 206
Humalatilan tutkimuspyyntö 1) 11 345 11 538
Joista    
...Verenalkoholi 7 225 6 705
...Huumausaineet 5 254 6 123
...Jälkinauttiminen 1 734 1 644
...Humalatilan teoreettinen lausunto 261 237
1) Humalatilan tutkimus on laboratoriokoe henkilön päihtymyksen toteamiseksi. Samalla tutkimuskerralla voidaan suorittaa useampia tutkimuksia.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus –tilasto ja pakkokeinot –tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (266,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Pakkokeinot 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2015/14/rpk_2015_14_2016-05-18_tie_001_fi.html