Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan 2016, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä - 2 499 2 500 - 4 999 5 000 - 9 999 10 000 - 19 999 20 000 - 39 999 40 000 - 79 999 80 000 ja yli
1 Rikokset ja rikkomukset yhteensä epäillyt 632 589 115 594 25 610 80 702 98 800 170 521 113 168 28 194
% 100,1 18,3 4,0 12,8 15,6 27,0 17,9 4,5
2 Rikoslakirikokset epäillyt 290 424 85 462 17 693 58 032 49 355 50 393 24 203 5 286
% 100,0 29,4 6,1 20,0 17,0 17,4 8,3 1,8
3 Rikokset A-F epäillyt 236 879 80 519 15 402 53 478 40 461 32 326 12 279 2 414
% 100,0 34,0 6,5 22,6 17,1 13,6 5,2 1,0
Omaisuusrikokset epäillyt 94 516 38 288 6 691 24 431 14 552 7 886 2 131 537
% 100,0 40,5 7,1 25,8 15,4 8,3 2,3 0,6
Varkausrikokset epäillyt 46 024 21 016 3 137 13 035 5 997 2 359 436 44
% 99,9 45,7 6,8 28,3 13,0 5,1 0,9 0,1
Ryöstörikokset epäillyt 1 382 774 128 290 138 46 6 -
% 100,0 56,0 9,3 21,0 10,0 3,3 0,4 -
Vahingonteot epäillyt 8 250 2 964 645 2 030 1 363 931 276 41
% 99,9 35,9 7,8 24,6 16,5 11,3 3,3 0,5
Kavallusrikokset epäillyt 1 358 227 54 198 330 380 140 29
% 100,0 16,7 4,0 14,6 24,3 28,0 10,3 2,1
Petokset epäillyt 22 758 8 258 1 812 5 581 4 334 2 289 370 114
% 100,0 36,3 8,0 24,5 19,0 10,1 1,6 0,5
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 371 503 126 394 220 100 25 3
% 99,9 36,7 9,2 28,7 16,0 7,3 1,8 0,2
Verorikokset epäillyt 1 579 323 42 291 373 299 186 65
% 100,0 20,5 2,7 18,4 23,6 18,9 11,8 4,1
Väärennysrikokset epäillyt 2 523 1 042 185 580 326 249 104 37
% 100,0 41,3 7,3 23,0 12,9 9,9 4,1 1,5
Velallisen epärehellisyys epäillyt 570 89 20 57 114 158 101 31
% 99,9 15,6 3,5 10,0 20,0 27,7 17,7 5,4
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 24 742 5 388 1 283 4 914 5 262 5 351 2 269 275
% 100,1 21,8 5,2 19,9 21,3 21,6 9,2 1,1
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 77 25 6 18 20 7 1 -
% 100,1 32,5 7,8 23,4 26,0 9,1 1,3 -
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 22 841 4 996 1 191 4 633 4 910 4 922 1 984 205
% 100,0 21,9 5,2 20,3 21,5 21,5 8,7 0,9
Seksuaalirikokset epäillyt 1 884 417 100 341 431 393 185 17
% 100,0 22,1 5,3 18,1 22,9 20,9 9,8 0,9
Rattijuopumukset epäillyt 16 390 3 869 895 3 176 3 313 3 670 1 276 191
% 100,1 23,6 5,5 19,4 20,2 22,4 7,8 1,2
Huumausainerikokset epäillyt 22 315 8 745 1 951 5 771 3 440 1 992 360 56
% 100,0 39,2 8,7 25,9 15,4 8,9 1,6 0,3
4 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 395 711 35 075 10 208 27 224 58 339 138 196 100 889 25 780
% 100,0 8,9 2,6 6,9 14,7 34,9 25,5 6,5
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 575 145 358 999 105 218 417 684 1 065 455 1 665 533 816 321 145 935
% 99,9 7,8 2,3 9,1 23,3 36,4 17,8 3,2
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2016, Liitetaulukko 3. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan 2016, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2016/13/rpk_2016_13_2017-03-23_tau_003_fi.html