Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.4.2017

Tietoon tulleiden raiskausten määrä kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2017 tammi-maaliskuun aikana kaikkiaan 161 100 rikosta ja rikkomusta, mikä on 24 700 tapausta (13,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 8 200 eli 2,5 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuuta vähemmän. Raiskausrikoksia kirjattiin 330, mikä on 32,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Seksuaalirikokset kuukausittain 2014–2017

Seksuaalirikokset kuukausittain 2014–2017

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2017 tammi-maaliskuun aikana poliisin tietoon tuli 158 000 rikosta ja rikkomusta, mikä on 13,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana. Tullin tietoon tuli vuoden 2017 tammi-maaliskuussa 2 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 1 300 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2016 tammi-maaliskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 26 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 7,9 prosenttia.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2017 tammi-maaliskuun aikana 7 800, mikä on 180 tapausta (2,3 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi  360, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 23 eli 5 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 330 eli 80 tapausta (32,1 prosenttia) ennemmän kuin vuoden 2016 tammi-maaliskuun aikana. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 280, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi ilmoitettiin 220 muuta seksuaalirikosta, joista 93 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoden 2016 tammi-maaliskuuhun verrattuna seksuaalisten ahdisteluiden määrä laski 43 tapauksella (31,6 prosentilla). Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2017 tammi-maaliskuun aikana tietoon yhteensä 44 900, mikä on 5 300 (10,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 5 800, mikä on 14,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2017 tammi-maaliskuun aikana 320, mikä on 19,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2017 tammi-maaliskuun aikana ilmi 1 700, mikä on 3 300 tapausta (66 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 63. Kaikista maksuvälinepetoksista  470 (28 prosenttia) tehtiin ulkomailla. Maksuvälinepetoksia tuli ilmi aiempiin vuosiin verrattuna erityisen paljon elokuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.

Ryöstöjä ilmoitettiin 370, mikä on yhtä paljon kuin vuoden 2016 tammi-maaliskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 77. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  800, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tammi-maaliskuun aikana.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 25 600, mikä on  160 tapausta (0,6 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-maaliskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin  640, mikä on 14,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 1 040, mikä on 70 tapausta (5,9 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 10 900, mikä on 80 tapausta enemmän kuin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 050, mikä on 4,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 alussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt alle kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2017 tammi-maaliskuun aikana ilmi 7 100, mikä on  200 tapausta (3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 42. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 10 500.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana tietoon kaikkiaan 3 800, mikä on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista noin 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 1 500, mikä on yhtä paljon kuin vuoden 2016 alussa. Muut rattijuopumukset lisääntyivät 7,6 prosenttia. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 6 100, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna tammi-maaliskuussa. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 15,7 prosenttia. Niitä tuli ilmi 280. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 3 700, mikä on 110 tapausta vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-maaliskuun aikana.

Identiteettivarkauksia kirjattiin 790, mikä on 22 tapausta, (2,7 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 alussa. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 77 000, mikä on  17 300 tapausta (18,3 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 tammi-maaliskuussa. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 48 900 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset vähenivät 24,1 prosenttia. Liikennerikosten ja –rikkomusten määrän lasku saattaa selittyä 1.12.2016 voimaan tulleella sakkolailla.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2017 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2017 Muutos 2017 Muutos 2017 Muutos 2017 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 65 963 7 281 47 693 -12 756 47 480 -19 225 161 136 -24 700
2) Rikoslakirikokset 32 281 -477 29 520 -4 848 33 536 -4 288 95 337 -9 613
3) Rikokset A-F 28 771 641 25 990 -4 778 29 939 -3 216 84 700 -7 353
Murrot yhteensä 2 206 186 1 782 -424 2 218 -34 6 206 -272
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 355 19 298 -73 398 10 1 051 -44
Ryöstö 116 -13 89 -22 164 30 369 -5
Vahingonteko 2 273 175 2 211 183 2 594 -576 7 078 -218
Tappo, murha ja surma 5 -2 5 2 13 5 23 5
Pahoinpitely 2 766 -42 2 294 -226 2 730 85 7 790 -183
Raiskaus 107 20 118 36 104 24 329 80
Rattijuopumus 1 296 214 1 201 42 1 304 -92 3 801 164
Huumausainerikokset 2 110 210 1 859 -146 2 106 -58 6 075 6
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 1) 37 192 6 640 21 703 -7 978 17 541 -16 009 76 436 -17 347
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 28 720 7 065 13 578 -7 378 6 587 -15 244 48 885 -15 557
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja –rikkomusten määrään.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/01/rpk_2017_01_2017-04-20_tie_001_fi.html