Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-kesäkuussa 2013-2017 (ennakkotieto)

Rikos 2013 2014 2015 2016 2017
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 429 476 392 465 400 454 396 280 364 784
2) Rikoslakirikokset 232 511 234 936 227 620 228 541 207 636
3) Rikokset A-F 202 209 203 076 198 059 201 761 184 748
A. Omaisuusrikokset 111 840 116 894 111 770 111 723 98 682
Murrot yhteensä 14 671 16 327 16 069 15 175 13 818
Asuntomurrot 2 471 3 083 2 828 2 539 2 389
- vapaa-ajan asunnosta 709 1 044 838 622 818
- muusta asunnosta 1 762 2 039 1 990 1 917 1 571
Liikemurrot 1 790 1 942 1 901 1 678 1 546
Moottoriajoneuvomurrot 4 250 4 355 4 521 3 957 3 446
Muut murrot 6 160 6 947 6 819 7 001 6 437
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 3 364 3 511 3 444 2 939 2 651
Ryöstöt yhteensä 686 778 779 774 801
Vahingonteot yhteensä 20 092 21 267 18 325 16 632 15 774
Kavallukset yhteensä 1 766 1 514 1 370 1 432 1 575
Petokset yhteensä 11 467 11 773 13 183 12 655 11 289
- törkeä petos 576 821 809 706 594
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 18 852 17 543 17 537 17 632 17 252
Tappo, murha tai surma 48 52 46 37 40
Tapon, murhan tai surman yritys 124 170 139 153 162
Pahoinpitelyt yhteensä 17 650 16 461 16 453 16 531 16 238
- törkeä pahoinpitely 869 781 776 748 796
C. Seksuaalirikokset 1 852 1 438 1 562 1 617 1 605
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 981 730 646 648 598
Raiskaus 437 467 490 508 623
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 6 776 6 168 6 215 6 867 5 694
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 837 870 839 917 803
Haitanteko virkamiehelle 953 912 887 888 686
E. Eräät liikennerikokset 21 783 22 179 21 746 21 931 21 352
Rattijuopumukset yhteensä 8 705 8 455 8 569 8 461 8 515
F. Muut rikokset 41 106 38 854 39 229 41 991 40 163
Huumausainerikokset yhteensä 11 174 10 351 11 779 12 371 12 807
- törkeä huumausainerikos 535 588 582 577 599
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 2 388 1 983 1 648 1 597 884
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännönrikkominen ja ajoneuvorikkomus 1) 227 267 189 389 202 395 194 519 180 036
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 161 888 129 914 146 781 138 522 130 401
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.7.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-kesäkuussa 2013-2017 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/02/rpk_2017_02_2017-07-13_tau_001_fi.html