Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2013-2017 (ennakkotieto) Korjattu 13.4.2018.

Korjattu 13.4.2018 . Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Rikos 2013 2014 2015 2016 2017
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 868 971 827 789 818 514 823 056 854 397
2) Rikoslakirikokset 489 501 481 699 474 043 466 779 438 210
3) Rikokset A-F 424 434 417 479 412 862 411 893 390 584
A. Omaisuusrikokset 240 359 241 163 235 980 230 460 210 720
Murrot yhteensä 32 529 33 954 34 121 33 285 29 742
Asuntomurrot 5 763 6 373 5 987 5 303 4 766
- vapaa-ajan asunnosta 1 794 1 839 1 683 1 221 1 509
- muusta asunnosta 3 969 4 534 4 304 4 082 3 257
Liikemurrot 3 837 4 039 4 076 3 328 3 033
Moottoriajoneuvomurrot 9 586 9 237 9 442 8 659 7 648
Muut murrot 13 343 14 305 14 616 15 995 14 295
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 7 960 7 778 7 462 6 708 6 106
Ryöstöt yhteensä 1 531 1 700 1 558 1 692 1 639
Vahingonteot yhteensä 43 371 42 512 37 585 35 287 33 434
Kavallukset yhteensä 3 564 3 077 2 876 2 927 3 152
Petokset yhteensä 22 751 23 428 25 845 25 087 23 379
- törkeä petos 1 096 1 518 1 443 1 401 1 424
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 37 861 35 066 36 141 35 990 35 731
Tappo, murha tai surma 100 102 97 81 73
Tapon, murhan tai surman yritys 268 328 303 318 349
Pahoinpitelyt yhteensä 35 355 32 763 33 803 33 669 33 527
- törkeä pahoinpitely 1 809 1 651 1 585 1 597 1 588
C. Seksuaalirikokset 3 329 3 013 3 099 3 365 3 269
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 673 1 429 1 237 1 260 1 170
Raiskaus 977 1 009 1 063 1 172 1 242
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 13 649 12 567 12 863 13 358 12 356
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 685 1 707 1 715 1 884 1 720
Haitanteko virkamiehelle 1 914 1 856 1 806 1 848 1 525
E. Eräät liikennerikokset 45 248 45 527 44 941 44 755 45 071
Rattijuopumukset yhteensä 18 053 17 662 17 698 17 378 17 700
F. Muut rikokset 83 988 80 143 79 838 83 965 83 437
Huumausainerikokset yhteensä 22 604 21 689 23 345 25 078 27 765
- törkeä huumausainerikos 1 226 1 132 1 056 1 181 1 281
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 4 566 3 689 3 187 2 873 1 808
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännönrikkominen ja ajoneuvorikkomus 1) 444 537 410 310 405 652 411 163 463 813
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 315 846 293 730 290 972 298 708 367 760
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 4. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2013-2017 (ennakkotieto) Korjattu 13.4.2018. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/04/rpk_2017_04_2018-03-16_tau_001_fi.html