Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2013 - 2017

Rikos 2013 2014 2015 2016 2017
1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ 869 402 828 296 819 012 823 449 861 921
2) Rikoslakirikokset 489 765 482 050 474 377 466 857 438 373
3) Rikokset A-F 424 786 417 898 413 233 411 725 390 719
A Omaisuusrikokset 240 547 241 326 236 323 230 174 210 773
Murrot yhteensä 32 514 33 972 34 106 33 251 29 754
Asuntomurrot 5 749 6 363 5 985 5 300 4 770
-vapaa-ajanasunnosta 1 791 1 840 1 683 1 227 1 512
-muusta asunnosta 3 958 4 523 4 302 4 073 3 258
Liikemurrot 3 843 4 044 4 079 3 329 3 034
Moottoriajoneuvomurrot 9 597 9 253 9 441 8 654 7 650
Muut murrot 13 325 14 312 14 601 15 968 14 300
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 7 963 7 773 7 454 6 700 6 103
Ryöstöt yhteensä 1 524 1 689 1 550 1 673 1 640
-törkeä ryöstö 196 216 266 277 264
Vahingonteot yhteensä 43 375 42 516 37 619 35 170 33 466
- törkeä vahingonteko 266 253 254 300 262
Kavallukset yhteensä 3 574 3 075 2 912 2 924 3 149
-törkeä kavallus 358 372 362 395 358
Petokset yhteensä 22 835 23 515 26 091 25 065 23 380
-törkeä petos 1 100 1 351 1 458 1 422 1 429
Maksuvälinepetokset yhteensä 7 607 7 771 10 913 15 124 6 678
-törkeä maksuvälinepetos 123 123 193 161 245
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 38 026 35 236 36 239 36 094 35 744
Tappo, murha tai surma 95 101 96 78 73
Tapon, murhan tai surman yritys 264 327 299 311 348
Pahoinpitelyt yhteensä 35 515 32 928 33 874 33 769 33 535
- törkeä pahoinpitely 1 791 1 645 1 563 1 592 1 581
C Seksuaalirikokset 3 310 3 001 2 972 3 327 3 269
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 657 1 416 1 230 1 242 1 168
Raiskaus 975 1 009 1 052 1 160 1 245
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 13 700 12 592 12 880 13 399 12 355
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 682 1 704 1 718 1 883 1 723
Haitanteko virkamiehelle 1 916 1 863 1 810 1 852 1 525
E Eräät liikennerikokset 45 251 45 557 44 940 44 759 45 088
Rattijuopumukset yhteensä 17 994 17 608 17 638 17 308 17 685
- törkeä rattijuopumus 9 001 8 304 7 816 7 285 7 019
F Muut rikokset 83 952 80 186 79 879 83 972 83 490
Huumausainerikokset yhteensä 22 656 21 781 23 400 25 082 27 777
- törkeä huumausainerikos 1 237 1 161 1 070 1 179 1 282
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 4 474 3 686 3 195 2 876 1 811
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus 444 616 410 398 405 779 411 724 471 202
- nopeusrajoituksen rikkominen 1) 315 849 293 752 291 350 299 312 375 140
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2017, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2013 - 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/rpk_2017_13_2018-05-08_tau_001_fi.html