Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2017, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset Yhteensä Perusaste Toinen aste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste/tutkijakoulutus
1 Rikokset ja rikkomukset yhteensä epäillyt 641 064 245 984 249 843 43 322 52 234 49 681
% 100,0 38,4 39,0 6,8 8,1 7,7
2 Rikoslakirikokset epäillyt 276 548 159 170 92 882 8 293 9 402 6 801
% 100,1 57,6 33,6 3,0 3,4 2,5
3 Rikokset A-F epäillyt 230 362 144 743 71 754 5 373 5 198 3 294
% 99,9 62,8 31,1 2,3 2,3 1,4
Omaisuusrikokset epäillyt 86 756 58 998 24 066 1 802 1 141 749
% 100,0 68,0 27,7 2,1 1,3 0,9
Varkausrikokset epäillyt 41 635 29 951 10 629 546 266 243
% 99,9 71,9 25,5 1,3 0,6 0,6
Ryöstörikokset epäillyt 1 434 1 189 239 4 2 -
% 100,0 82,9 16,7 0,3 0,1 -
Vahingonteot epäillyt 7 956 5 247 2 423 124 106 56
% 100,1 66,0 30,5 1,6 1,3 0,7
Kavallusrikokset epäillyt 1 305 556 460 164 87 38
% 100,0 42,6 35,2 12,6 6,7 2,9
Petokset epäillyt 19 570 13 412 5 442 401 211 104
% 99,9 68,5 27,8 2,0 1,1 0,5
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 600 1 242 335 15 5 3
% 99,9 77,6 20,9 0,9 0,3 0,2
Verorikokset epäillyt 1 999 889 823 132 77 78
% 100,1 44,5 41,2 6,6 3,9 3,9
Väärennysrikokset epäillyt 1 961 1 184 590 93 39 55
% 100,0 60,4 30,1 4,7 2,0 2,8
Velallisen epärehellisyys epäillyt 518 172 235 46 44 21
% 100,1 33,2 45,4 8,9 8,5 4,1
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 23 645 12 525 9 124 600 829 567
% 100,0 53,0 38,6 2,5 3,5 2,4
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 64 39 23 1 1 -
% 100,0 60,9 35,9 1,6 1,6 -
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 21 702 11 655 8 443 509 678 417
% 99,9 53,7 38,9 2,3 3,1 1,9
Seksuaalirikokset epäillyt 2 026 1 081 709 80 125 31
% 100,0 53,4 35,0 3,9 6,2 1,5
Rattijuopumukset epäillyt 16 864 8 856 6 705 559 420 324
% 100,0 52,5 39,8 3,3 2,5 1,9
Huumausainerikokset epäillyt 24 411 15 854 8 063 110 271 113
% 100,0 64,9 33,0 0,5 1,1 0,5
4 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 410 702 101 241 178 089 37 949 47 036 46 387
% 100,1 24,7 43,4 9,2 11,5 11,3
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 591 285 1 340 669 1 850 762 441 465 499 504 458 885
% 100,0 29,2 40,3 9,6 10,9 10,0

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2017, Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2017, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/rpk_2017_13_2018-05-08_tau_007_fi.html