Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2017

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 126 056 2,3 97 842 3,6 28 214 1,0
0 - 14 5 601 0,6 4 153 0,9 1 448 0,3
15 - 17 7 712 4,3 6 225 6,8 1 487 1,7
18 - 20 12 872 7,0 10 148 10,8 2 724 3,0
21 - 24 14 121 5,2 11 048 7,9 3 073 2,3
25 - 29 14 374 4,1 11 212 6,3 3 162 1,9
30 - 39 24 898 3,5 19 343 5,3 5 555 1,6
40 - 49 19 223 2,9 14 650 4,3 4 573 1,4
yli 50 27 255 1,2 21 063 2,0 6 192 0,5
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 111 136 2,2 85 637 3,4 25 499 1,0
0 - 14 4 905 0,6 3 642 0,9 1 263 0,3
15 - 17 7 063 4,3 5 697 6,7 1 366 1,7
18 - 20 11 778 6,9 9 219 10,5 2 559 3,0
21 - 24 12 445 4,9 9 612 7,5 2 833 2,3
25 - 29 11 913 3,9 9 095 5,8 2 818 1,9
30 - 39 20 582 3,3 15 757 5,0 4 825 1,6
40 - 49 16 821 2,8 12 771 4,1 4 050 1,4
yli 50 25 629 1,2 19 844 1,9 5 785 0,5
Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 108 921 2,1 84 012 3,4 24 909 1,0
0 - 14 4 793 0,6 3 560 0,9 1 233 0,3
15 - 17 6 941 4,2 5 608 6,7 1 333 1,7
18 - 20 11 569 6,8 9 047 10,4 2 522 3,0
21 - 24 12 215 4,9 9 453 7,4 2 762 2,3
25 - 29 11 608 3,8 8 888 5,7 2 720 1,8
30 - 39 19 878 3,3 15 243 4,9 4 635 1,6
40 - 49 16 404 2,8 12 458 4,1 3 946 1,4
yli 50 25 513 1,2 19 755 1,9 5 758 0,5
Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 2 215 4,4 1 625 6,2 590 2,4
0 - 14 112 1,2 82 1,7 30 0,6
15 - 17 122 5,2 89 7,4 33 2,8
18 - 20 209 10,6 172 16,7 37 3,9
21 - 24 230 9,4 159 12,9 71 5,9
25 - 29 305 7,5 207 9,9 98 5,0
30 - 39 704 5,4 514 7,6 190 3,1
40 - 49 417 3,6 313 5,2 104 1,9
yli 50 116 2,0 89 3,0 27 1,0
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 14 688 4,0 12 000 6,4 2 688 1,5
0 - 14 694 1,0 510 1,4 184 0,5
15 - 17 642 5,4 521 8,0 121 2,2
18 - 20 1 074 8,8 913 14,1 161 2,8
21 - 24 1 626 7,9 1 392 13,1 234 2,4
25 - 29 2 409 6,1 2 069 10,0 340 1,8
30 - 39 4 262 5,1 3 539 7,9 723 1,9
40 - 49 2 370 4,1 1 850 6,2 520 1,9
yli 50 1 611 2,3 1 206 3,7 405 1,1
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 1 063 1,8 840 2,8 223 0,8
0 - 14 312 0,7 224 1,0 88 0,4
15 - 17 179 4,5 142 7,1 37 1,9
18 - 20 280 8,6 238 14,5 42 2,6
21 - 24 214 7,7 174 11,9 40 3,0
25 - 29 40 6,5 28 8,6 12 4,1
30 - 39 0 0 0 0 0 0
40 - 49 0 0 0 0 0 0
yli 50 28 1,3 26 2,4 0 0
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 13 625 4,4 11 160 7,1 2 465 1,7
0 - 14 382 1,6 286 2,3 96 0,8
15 - 17 463 5,8 379 8,5 84 2,4
18 - 20 794 8,8 675 14,0 119 2,8
21 - 24 1 412 8,0 1 218 13,3 194 2,3
25 - 29 2 369 6,1 2 041 10,0 328 1,8
30 - 39 4 253 5,1 3 532 7,9 721 1,9
40 - 49 2 369 4,1 1 849 6,2 520 1,9
yli 50 1 583 2,3 1 180 3,7 403 1,1
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 232 0 205 0 27 0
0 - 14 0 0 0 0 0 0
15 - 17 0 0 0 0 0 0
18 - 20 20 0 16 0 0 0
21 - 24 50 0 44 0 0 0
25 - 29 52 0 48 0 0 0
30 - 39 54 0 47 0 0 0
40 - 49 32 0 29 0 0 0
yli 50 15 0 13 0 0 0

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2017, Liitetaulukko 8. Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/rpk_2017_13_2018-05-08_tau_008_fi.html