Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-kesäkuussa 2014-2018 (ennakkotieto)

Rikos 2014 2015 2016 2017 2018
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 392 465 400 454 396 280 427 685 402 431
2) Rikoslakirikokset 234 936 227 620 228 541 210 451 206 870
3) Rikokset A-F 203 076 198 059 201 761 186 863 182 413
A. Omaisuusrikokset 116 894 111 770 111 723 100 177 93 824
Murrot yhteensä 16 327 16 069 15 175 13 962 12 780
Asuntomurrot 3 083 2 828 2 539 2 361 2 161
- vapaa-ajan asunnosta 1 044 838 622 813 535
- muusta asunnosta 2 039 1 990 1 917 1 548 1 626
Liikemurrot 1 942 1 901 1 678 1 538 1 353
Moottoriajoneuvomurrot 4 355 4 521 3 957 3 509 3 062
Muut murrot 6 947 6 819 7 001 6 554 6 204
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 3 511 3 444 2 939 2 659 2 457
Ryöstöt yhteensä 778 779 774 769 813
Vahingonteot yhteensä 21 267 18 325 16 632 16 086 14 397
Kavallukset yhteensä 1 514 1 370 1 432 1 532 1 541
Petokset yhteensä 11 773 13 183 12 655 11 335 11 485
- törkeä petos 821 809 706 698 867
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 17 543 17 537 17 632 17 592 16 842
Tappo, murha tai surma 52 46 37 36 35
Tapon, murhan tai surman yritys 170 139 153 167 155
Pahoinpitelyt yhteensä 16 461 16 453 16 531 16 560 15 803
- törkeä pahoinpitely 781 776 748 797 791
C. Seksuaalirikokset 1 438 1 562 1 617 1 567 1 773
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 730 646 648 579 691
Raiskaus 467 490 508 629 599
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 6 168 6 215 6 867 5 717 5 883
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 870 839 917 808 908
Haitanteko virkamiehelle 912 887 888 697 735
E. Eräät liikennerikokset 22 179 21 746 21 931 21 519 23 162
Rattijuopumukset yhteensä 8 455 8 569 8 461 8 382 9 189
F. Muut rikokset 38 854 39 229 41 991 40 291 40 929
Huumausainerikokset yhteensä 10 351 11 779 12 371 13 006 14 310
- törkeä huumausainerikos 588 582 577 630 596
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 1 983 1 648 1 597 896 852
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännönrikkominen ja ajoneuvorikkomus 189 389 202 395 194 519 240 822 220 018
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 129 914 146 781 138 522 190 785 170 363
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-kesäkuussa 2014-2018 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/02/rpk_2018_02_2018-09-18_tau_001_fi.html