Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2014-2018 (ennakkotieto)

Rikos 2014 2015 2016 2017 2018
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 614 666 620 772 628 139 662 662 639 752
2) Rikoslakirikokset 368 278 357 212 359 854 335 260 331 890
3) Rikokset A-F 319 581 311 459 317 594 298 439 293 103
A. Omaisuusrikokset 185 434 178 326 178 643 162 460 154 478
Murrot yhteensä 25 663 25 815 24 330 22 793 20 997
Asuntomurrot 4 795 4 496 4 097 3 665 3 700
- vapaa-ajan asunnosta 1 449 1 278 965 1 237 902
- muusta asunnosta 3 346 3 218 3 132 2 428 2 798
Liikemurrot 3 073 3 111 2 576 2 348 2 231
Moottoriajoneuvomurrot 6 993 7 239 6 493 5 871 5 150
Muut murrot 10 802 10 969 11 164 10 909 9 916
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 6 058 5 920 5 277 4 849 4 450
Ryöstöt yhteensä 1 264 1 165 1 238 1 257 1 315
Vahingonteot yhteensä 33 121 28 737 27 289 26 087 23 046
Kavallukset yhteensä 2 318 2 095 2 232 2 346 2 516
Petokset yhteensä 17 529 19 464 19 270 17 316 17 769
- törkeä petos 959 1 093 1 052 1 071 1 289
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 26 754 26 772 27 048 26 804 26 684
Tappo, murha tai surma 76 64 54 57 57
Tapon, murhan tai surman yritys 253 213 233 280 263
Pahoinpitelyt yhteensä 24 963 25 035 25 269 25 100 24 894
- törkeä pahoinpitely 1 212 1 166 1 147 1 209 1 262
C. Seksuaalirikokset 2 245 2 092 2 520 2 367 2 760
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 081 883 945 866 1 005
Raiskaus 760 752 852 924 980
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 9 476 9 393 10 221 9 053 9 132
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 287 1 255 1 421 1 301 1 414
Haitanteko virkamiehelle 1 413 1 344 1 399 1 134 1 125
E. Eräät liikennerikokset 34 939 34 551 34 348 34 719 36 781
Rattijuopumukset yhteensä 13 327 13 466 13 098 13 417 14 225
F. Muut rikokset 60 733 60 325 64 814 63 036 63 268
Huumausainerikokset yhteensä 16 082 18 039 18 868 20 750 21 705
- törkeä huumausainerikos 892 850 851 956 871
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 022 2 681 2 492 1 451 1 341
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännönrikkominen ja ajoneuvorikkomus 295 085 309 313 310 545 364 223 346 649
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 205 598 221 863 223 238 289 919 273 130
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2014-2018 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/03/rpk_2018_03_2018-12-18_tau_001_fi.html