Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.5.2020

Naisten määrä rikosten asianomistajana kasvanut, miehet silti enemmistönä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 452 800 rikoslakirikosta. Selvitettyihin 275 000 rikoslakirikokseen syylliseksi epäiltyjä oli 300 400. Asianomistajiksi kirjattiin yhteensä 289 900 henkilöä sekä 110 900 yritystä tai oikeushenkilöä. Kaikilla rikoksilla ei välttämättä ole asianomistajaa. Rikoksen uhreja oli 51 900.

Rikoslakirikosten asianomistajat ikäryhmittäin 2006–2019

Rikoslakirikosten asianomistajat ikäryhmittäin 2006–2019

Tilastoissa rikoksen uhri ja asianomistaja eivät ole välttämättä sama henkilö. Esimerkiksi alaikäiseen kohdistuneessa pahoinpitelyssä rikoksen varsinainen uhri on lapsi, mutta hänen huoltajansa merkitään yleensä asianomistajaksi. Tilastokeskus on aiemmin tilastoinut rikoksen kohteeksi joutuneista vain rikosten uhreja, ja näitäkin vain tiettyjen väkivaltarikosten osalta. Näin ollen esimerkiksi petosrikosten asianomistajien määristä tai ikäjakaumasta ei ole ollut säännöllistä tilastoa.

Vuonna 2019 ilmoitettiin 452 800 rikoslakirikosta. Näihin asianomistajiksi kirjattiin yhteensä 289 900 henkilöä sekä 110 900 yritystä tai oikeushenkilöä. Kaikilla rikoksilla ei välttämättä ole asianomistajaa.

2010-luvulla rikoslakirikosten henkilöasianomistajien määrä on vaihdellut 312 100 (vuonna 2011) ja 280 200 (vuonna 2018) välillä. Viime vuosina eniten kasvussa on ollut alle 15-vuotiaiden asianomistajien määrä. Vuoteen 2010 verrattuna ikäryhmän asianomistajien määrä on kasvanut 5 800 tapauksella (52 prosentilla). Kasvu johtuu lähinnä henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista. Muutoksen taustalla voi vaikuttaa mm. vuonna 2015 voimaan tullut lastensuojelulain muutos. Sama lainmuutos saattaa selittää myös 30-39-vuotiaiden asianomistajien määrän kasvua.

Myös yli 65-vuotiaiden asianomistajien määrä on ollut kasvussa. Tämän ryhmän kasvusta noin puolet selittyy petosrikoksilla (petos, maksuvälinepetos). Yli 65-vuotiaiden petosrikosten asianomistajien määrä on kasvanut 2010-luvulla noin 2 400:lla eli noin 180 prosentilla. Kaikkiaan petosrikosten asianomistajien määrä on kasvanut 70 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna.

Sekä mies- että naisasianomistajilla ikäjakauma on kehittynyt melko samalla tavalla. Toisaalta vuoteen 2010 verrattuna miesasianomistajien määrä on vähentynyt 17 600 (10 prosentilla), mutta naisten määrä on kasvanut 9 300 (7,7 prosentilla). Miehillä laskua on ollut etenkin 18–24 ja 45–49-vuotiaiden ikäluokissa.

Vuoteen 2010 verrattuna mies asianomistajien määrä on laskenut Pirkanmaata, Päijät-Hämettä, Pohjois-Pohjanmaata ja Ahvenamaata lukuunottamatta kaikissa maakunnissa. Miesten osuus asianomistajista on kuitenkin laskenut kaikissa maakunnissa. Suhteellisesti eniten miesten osuus on laskenut Ahvenamaalla, Kymenlaaksossa, Keski-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Rikoslakirikosten asianomistajat sukupuolen mukaan maakunnittain vuosina 2010 ja 2019 lukumäärä ja prosentti

  lkm %
Mies Nainen Mies Nainen
2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019
Uusimaa 54 816 52 093 39 120 43 748 58,4 54,4 41,6 45,6
Varsinais-Suomi 15 460 12 291 10 903 10 673 58,6 53,5 41,4 46,5
Satakunta 8 518 7 726 5 691 6 642 59,9 53,8 40,1 46,2
Kanta-Häme 4 854 4 140 3 545 3 363 57,8 55,2 42,2 44,8
Pirkanmaa 13 489 13 776 9 000 11 030 60,0 55,5 40,0 44,5
Päijät-Häme 6 548 6 613 4 607 5 287 58,7 55,6 41,3 44,4
Kymenlaakso 6 368 4 836 4 174 4 216 60,4 53,4 39,6 46,6
Etelä-Karjala 3 983 3 381 2 615 2 751 60,4 55,1 39,6 44,9
Etelä-Savo 5 220 3 812 3 229 2 951 61,8 56,4 38,2 43,6
Pohjois-Savo 7 465 6 729 4 930 5 380 60,2 55,6 39,8 44,4
Pohjois-Karjala 4 408 3 604 2 932 2 938 60,1 55,1 39,9 44,9
Keski-Suomi 8 045 7 834 5 436 5 824 59,7 57,4 40,3 42,6
Etelä-Pohjanmaa 4 799 3 927 3 243 3 267 59,7 54,6 40,3 45,4
Pohjanmaa 4 929 4 542 3 331 3 407 59,7 57,1 40,3 42,9
Keski-Pohjanmaa 1 807 1 694 1 212 1 457 59,9 53,8 40,1 46,2
Pohjois-Pohjanmaa 12 338 12 405 8 012 9 281 60,6 57,2 39,4 42,8
Kainuu 2 580 2 140 1 718 1 583 60,0 57,5 40,0 42,5
Lappi 6 052 4 822 4 007 3 755 60,2 56,2 39,8 43,8
Ahvenanmaa - Åland 880 908 561 912 61,1 49,9 38,9 50,1
Koko maa 176 857 159 235 121 314 130 627 59,3 54,9 40,7 45,1

Yritykset

Asianomistajayrityksistä hieman alle puolet toimii tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksen päätoimialalla (TOL2008 G). Muita suuremman osuuden toimialoja ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, julkinen hallinto sekä kiinteistöalan toiminta. Y-tunnus on ollut käytössä Tilastokeskukselle tulevassa aineistossa vasta muutaman vuoden ajan, mutta sen käyttö on yleistymässä. Tämä saattaa selittä suurehkoja vuosivaihteluita.

Yritykset ovat asianomistajina lähinnä omaisuusrikoksissa, mutta erityyppiset omaisuusrikokset kohdistuvat eri päätoimialoille. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus on ilmeisen suuri (68 prosenttia) varkausrikoksissa, etenkin myymälävarkauksissa ja näpistyksissä. Vahingonteoissa asianomistajana on yleisimmin (31 prosenttia) kiinteistöalan yritys.

Tarkempia tietoja tietoon tulleista rikoksista ja syylliseksi epäillyistä sekä rikosten uhreista ja asianomistajista löytyy tämän julkaisun katsauksista sekä Statfin-tietokannasta.


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (647,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 13 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2019/13/rpk_2019_13_2020-05-14_tie_001_fi.html