Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.7.2020

Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä puolittui alkuvuonna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2020 tammi–kesäkuussa kaikkiaan 232 900 rikoslakirikosta, mikä on 19 400 tapausta (9,1 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 107 500, mikä on 8,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ravintoloissa tapahtuneita pahoinpitelyjä ilmoitettiin 52,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Pahoinpitelyrikokset tapahtumapaikan mukaan 2016–2020 kuukausittain

Pahoinpitelyrikokset tapahtumapaikan mukaan 2016–2020 kuukausittain

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2020 tammi–kesäkuussa poliisin tietoon tuli 333 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 15,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 229 300, mikä on 9,7 prosentti enemmän kuin vuoden 2019 tammi–kesäkuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2020 tammi–kesäkuun aikana 3 600 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 750 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2019 tammi–kesäkuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 8,3 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 30,5 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 2 700 ja rajavartiolaitoksen tietoon 900.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2020 tammi–kesäkuun aikana 15 300, mikä on 6,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 ensimmäisellä puolikkaalla. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 52,2 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä väheni 6,9 prosenttia. Yksityisasunnossa tai muussa yksityisessä paikassa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä puolestaan kasvoi 3 prosenttia. Etenkin yksityisasunnoissa tapahtuneissa pahoinpitelyissä ilmoitusten kasvu painottuu tammi–maaliskuulle ei huhti–kesäkuulle. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 864, mikä on 118 tapausta enemmän kuin edellisvuonna tammi–kesäkuussa. Henkirikoksia tuli ilmi 51, mikä on 16 tapausta enemmän kuin vuonna 2019. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 194, mikä on 69 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 674 eli 89 tapausta (11,7 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2019 tammi–kesäkuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 806, mikä on 2,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 29 ilmoitusta vuoden 2020 tammi–kesäkuussa. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 418 muuta seksuaalirikosta. Näistä 193 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 60 tapausta (23,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2020 tammi–kesäkuun aikana tietoon yhteensä 107 500, mikä on 8 400 tapausta (8,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Alkuvuodesta on tilastoitu enemmän omaisuusrikoksia viimeksi vuonna 2016.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 16 000, mikä on 10,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petoksien määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 013, mikä on 6 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2020 tammi–kesäkuun aikana ilmi 3 300, mikä on 240 tapausta (7,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 83.

Ryöstöjä ilmoitettiin 905, mikä on 15,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 tammi–kesäkuun aikana. Ryöstöistä törkeitä oli 212.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon alkuvuoden 2020 aikana 61 500, mikä on 5 300 tapausta (9,4 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019. Törkeitä varkauksia kirjattiin 1 200, mikä on vajaat 1,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 2 200 mikä on 13,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 24 600, mikä on 10,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Alkuvuodesta 2020 moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 2 600, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin 15 300, mikä on 1 200 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 151. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli alkuvuodesta ilmi 24 600.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2020 tammi–kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 10 300, mikä on 11,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 3 500, mikä on 5,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 15,7 prosenttia. Niitä tuli tietoon 6 800. Perusmuotoisista rattijuopumuksista 75 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 19 600, mikä on 34,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 13,1 prosenttia. Niitä tuli ilmi 706. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 11 900, mikä on 19,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Alkuvuonna 2020 ilmoitettiin 2 000 identiteettivarkautta, mikä on vajaat 300 tapausta (12 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 34 600, mikä on 6,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2020 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2020 Muutos 2020 Muutos 2020 Muutos 2020 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 43 863 -27 087 51 307 -19 703 41 364 -34 146 338 951 -63 739
2) Rikoslakirikokset 37 287 390 42 088 2 734 39 533 -358 232 853 19 367
Omaisuusrikokset 17 607 322 18 743 -872 17 623 -1 639 107 470 8 378
Murrot yhteensä 2 932 466 2 662 64 2 471 -192 15 751 2 745
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 451 -12 470 -93 531 -90 2 591 -4
Ryöstö 127 -35 132 -25 152 36 905 119
Vahingonteko 2 280 -381 3 070 153 2 781 -234 15 261 1 178
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 2 102 -821 2 615 -600 3 128 110 16 460 -862
Tappo, murha ja surma 7 3 9 3 7 - 51 16
Pahoinpitely 1 924 -841 2 365 -646 2 897 78 15 267 -989
Seksuaalirikokset 263 -88 311 -32 301 -25 1 898 -193
Raiskaus 97 -13 88 -16 136 6 674 -89
Rattijuopumus 1 745 187 2 129 539 1 862 -19 10 296 1 091
Huumausainerikokset 3 349 933 3 332 1 004 2 621 253 19 567 4 989
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelain muutos 1.6.2020 muutti monen liikennerikkomuksen rangaistuksen sakosta hallinnolliseksi seuraumukseksi, jolloin ne poistuvat rikostilastoista.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (316,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2020/02/rpk_2020_02_2020-07-14_tie_001_fi.html