Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.10.2020

Asuntomurtojen määrä kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2020 tammi–syyskuussa kaikkiaan 376 800 rikoslakirikosta, mikä on 36 900 tapausta (9,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 177 300, mikä on 8,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja ilmoitettiin 11 prosenttia enemmän.

Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurrot kuukausittain 2011–2020

Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurrot kuukausittain 2011–2020

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2020 tammi–syyskuussa poliisin tietoon tuli 485 300 rikosta ja rikkomusta, mikä on 26,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 371 600, mikä on 10,3 prosentti enemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana 5 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 400 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2019 tammi–syyskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 19,9 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 75,7 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 3 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 300.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana 24 400, mikä on 3,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 53,7 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä väheni 2,4 prosenttia. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä puolestaan kasvoi 4,6 prosenttia. Yksityisasunnoissa tapahtuneissa pahoinpitelyissä ilmoitusten kasvu painottuu tammi–maaliskuulle ei huhti–kesäkuulle. Heinäkuussa ilmoitettiin lähes 30 prosenttia enemmän yksityisasunnoissa tapahtuneita pahoinpitelyjä kuin vuoden 2019 heinäkuussa. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 1 372, mikä on 192 tapausta enemmän kuin edellisvuonna tammi–syyskuussa. Henkirikoksia tuli ilmi 76, mikä on 25 tapausta enemmän kuin vuonna 2019. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 308, mikä on 82 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 107 eli 6 tapausta (0,5 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 219, mikä on 1,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 49 ilmoitusta vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 796 muuta seksuaalirikosta. Näistä 367 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 34 tapausta (8,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana tietoon yhteensä 177 300, mikä on 15 200 tapausta (8,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Alkuvuodesta on tilastoitu enemmän omaisuusrikoksia viimeksi vuonna 2016.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 24 300, mikä on 9,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petoksien määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 500, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana ilmi 5 400, mikä on 700 tapausta (12,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 141.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 600 mikä on 17,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuun aikana. Ryöstöistä törkeitä oli 338.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 104 500, mikä on 10 000 tapausta (9,6 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 100, mikä on 2,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 3 700 mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 39 100, mikä on 10,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tammi–syyskuussa 2020 moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 4 900, mikä on 9,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin 24 700, mikä on 1 600 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 232. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli alkuvuodesta ilmi 39 600.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 15 700, mikä on 10,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 5 400, mikä on 4,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 14,5 prosenttia. Niitä tuli tietoon 10 300. Perusmuotoisista rattijuopumuksista 75 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 29 000, mikä on 21,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 10,1 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 009. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 18 300, mikä on 15,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Alkuvuonna 2020 ilmoitettiin 3 100 identiteettivarkautta, mikä on vajaat 200 tapausta (5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 59 100, mikä on 13,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2020 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2020 Muutos 2020 Muutos 2020 Muutos 2020 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 51 584 -19 067 50 747 -29 163 43 572 -28 392 492 782 -132 433
2) Rikoslakirikokset 49 736 7 678 48 950 5 382 41 821 1 027 376 808 36 902
Omaisuusrikokset 24 616 3 030 23 918 2 321 18 822 -1 028 177 292 15 167
Murrot yhteensä 3 703 719 3 664 780 2 662 -53 26 087 4 498
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 883 279 794 99 653 87 4 940 480
Ryöstö 217 55 255 70 205 47 1 568 277
Vahingonteko 3 305 59 3 361 385 2 454 -388 24 749 1 602
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 3 329 200 3 530 254 2 907 -364 26 394 -604
Tappo, murha ja surma 7 1 6 1 12 7 76 25
Pahoinpitely 3 081 211 3 292 268 2 671 -390 24 449 -762
Seksuaalirikokset 435 66 401 50 374 33 3 122 -30
Raiskaus 157 28 131 18 133 25 1 107 -6
Rattijuopumus 1 975 349 1 879 249 1 706 159 15 726 1 718
Huumausainerikokset 3 206 681 3 099 236 3 078 290 28 973 6 219
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelain muutos 1.6.2020 muutti monen liikennerikkomuksen rangaistuksen sakosta hallinnolliseksi seuraumukseksi, jolloin ne poistuvat rikostilastoista.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2020/03/rpk_2020_03_2020-10-16_tie_001_fi.html