Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.1.2021

Omaisuusrikosten määrä kasvoi 16,9 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2020 aikana kaikkiaan 537 700 rikoslakirikosta, mikä on 84 900 tapausta (18,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 252 500, mikä on 16,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kiristysrikoksia ilmoitettiin runsaat 19 000 ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisiä ilmoitettiin 21 000.

Omaisuusrikokset neljänneksittäin 2011–2020

Omaisuusrikokset neljänneksittäin 2011–2020

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2020 aikana poliisin tietoon tuli 670 800 rikosta ja rikkomusta, mikä on 16,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 531 000, mikä on 19,6 prosentti enemmän kuin vuonna 2019. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2020 aikana 6 400 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 900 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2019 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 18,4 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 45,7 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 5 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 700.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä tehtiin 21 000 ilmoitusta, kun vuonna 2019 niitä tuli tietoon 440. Kiristysrikoksia ilmoitettiin 19 400, kun edellisvuonna kiristyksestä tehtiin vajaat 1 200 ilmoitusta. Valtaosa tästä kasvusta liittyy syksyllä uutisoituun tietomurtoon.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2020 aikana 32 700, mikä on 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 43,4 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä väheni 3,9 prosenttia. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä puolestaan kasvoi 6,5 prosenttia. Yksityisasunnoissa tapahtuneissa pahoinpitelyissä ilmoitusten kasvu painottuu tammi–maaliskuulle ei huhti–kesäkuulle. Heinäkuussa ilmoitettiin 30 prosenttia enemmän yksityisasunnoissa tapahtuneita pahoinpitelyjä kuin vuoden 2019 heinäkuussa. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 1 757, mikä on 173 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Henkirikoksia tuli ilmi 91, mikä on 19 tapausta enemmän kuin vuonna 2019. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 398, mikä on 69 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 438 eli 39 tapausta (2,6 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 746, mikä on 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 70 ilmoitusta vuoden 2020 aikana. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 1 149 muuta seksuaalirikosta. Näistä 543 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 25 tapausta (4,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2020 aikana tietoon yhteensä 252 500, mikä on 36 500 tapausta (16,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Omaisuusrikoksia on tilastoitu enemmän viimeksi vuonna 2011.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 33 300, mikä on 16,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petoksien määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi 2 000, mikä on 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2020 aikana ilmi 7 300, mikä on 1 000 tapausta (16,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 183.

Ryöstöjä ilmoitettiin 2 000 mikä on 11,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ryöstöistä törkeitä oli 447.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 137 100, mikä on 10 200 tapausta (8 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2019 aikana. Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 660, mikä on 6,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 4 700 mikä on 4,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 51 600, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2020 aikana moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 6 200, mikä on 8,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin 32 800, mikä on runsaat 2 200 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 294. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2020 aikana tietoon kaikkiaan 20 300, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 7 000, mikä on 3,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 13,8 prosenttia. Niitä tuli tietoon 13 400. Perusmuotoisista rattijuopumuksista 75 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin lähes 37 000, mikä on 14,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 9,9 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 394. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 23 700, mikä on 12,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Vuonna 2020 ilmoitettiin 4 200 identiteettivarkautta, mikä on vajaat 300 tapausta (6,6 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 80 800, mikä on 21,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi-joulukuussa 2020 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammi-joulukuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2020 Muutos 2020 Muutos 2020 Muutos 2020 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 680 184 -138 344 76 944 4 122 45 145 -16 445 34 751 -24 150
2) Rikoslakirikokset 537 713 84 942 75 210 33 792 43 727 7 073 33 447 -1 346
Omaisuusrikokset 252 522 36 515 35 586 14 970 19 934 2 613 13 847 -2 098
Murrot yhteensä 34 252 4 365 2 815 -390 2 547 -53 1 866 -627
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 6 244 512 522 4 400 11 315 -50
Ryöstö 2 009 200 168 -29 161 -5 123 -32
Vahingonteko 32 753 2 234 2 715 -62 2 552 153 1 921 -275
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 35 320 -907 3 037 -45 2 681 -433 2 579 -454
Tappo, murha ja surma 91 19 11 4 3 -7 9 5
Pahoinpitely 32 706 -1 143 2 794 -67 2 493 -426 2 397 -461
Seksuaalirikokset 4 333 28 402 -50 438 43 383 77
Raiskaus 1 438 -39 126 -6 127 - 93 -12
Rattijuopumus 20 339 1 841 1 551 14 1 576 35 1 604 192
Huumausainerikokset 36 946 4 639 2 744 -660 2 617 -165 2 377 -990
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelain muutos 1.6.2020 muutti monen liikennerikkomuksen rangaistuksen sakosta hallinnolliseksi seuraumukseksi, jolloin ne poistuvat rikostilastoista.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2020/04/rpk_2020_04_2021-01-19_tie_001_fi.html